hr | en

Važan segment našeg rada je i produkcija tiskanih, audio i video materijala vezanih uz suočavanje s prošlošću i dokumentiranje prijeratnih, ratnih i poslijeratnih događaja. Publikacije u PDF formatu možete besplatno preuzeti odabirom s  popisa dolje, a ukoliko želite nabaviti tiskano izdanje molimo vas da kontaktirate naš ured. 

Napomena: Prije korištenja materijala Documente, molimo pročitajte Uvjete korištenja

Zagreb u ratu, otporu, stvaralaštvu i pamćenju. Vodič po Zagrebu u Drugom svjetskom ratu

Pred vama je vodič po Zagrebu kojim želimo olakšati upoznavanje nekih ključnih mjesta stradanja i otpora u Drugom svjetskom ratu. Sažeti opisi povezuju povijesna istraživanja, odabrane ulomke iz književnih djela, dnevnika i osobnih sjećanja. U trenutku kad polako odlazi generacija koja je preživjela vrijeme najgoreg terora u povijesti grada nastojali smo stvoriti što više prostora za riječi i zapise svjedoka vremena i protagoniste povijesnih događanja.

Documenta, Zagreb, 2021.

 

Youth work in/for the shrinking cities

Priručnik “Youth work in/for the shrinking cities” izrađen je s ciljem doprinosa izgradnji novih strategija socijalne uključenosti i građanskog angažmana za mlade koji žive u „mežurajućim gradovima“ Europe. Priručnik predstavlja rezultat suradnje osam partnerskih organizacija iz Hrvatske, Njemačke, Portugala i Španjolske. Suradnja je ostvarena u sklopu Erasmus+ projekta “Strenghtening the role of youth work in contesting dynamics of shrinking cities”, uz financijsku podršku Europske unije.

Documenta, Zagreb, 2020.

ISBN: 978-953-7872-12-0
Preuzmi u pdf formatu (ENG) (2,7 MB)
Preuzmi u pdf formatu (HR) (2,05 MB)

 

 

Goli otok. Kratki vodič kroz povijest logora na Golom otoku

Ova brošura nastala u suradnji s dr. Martinom Previšićem predstavlja kratki uvod u tematiku političke povijesti Golog otoka te vodič po dijelu otoka koji posjetitelji najčešće obilaze. Rezultati višegodišnjeg znanstvenog istraživanja dr. Previšića čitateljima su predstavljeni na razumljiv i jednostavan način primjeren čitateljima koji nemaju predznanja o Golom otoku ili o političkoj povijesti Hrvatske.

Pored pružanja osnovnih informacija o logoru, kasnije zatvoru na Golom otoku, cilj ove brošure je potaknuti čitatelje na razmišljanje o ideološki motiviranom nasilju u okvirima različitih režima na području Hrvatske u 20. stoljeću. Ujedno želimo naglasiti važnost očuvanja ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca te potaknuti empatiju prema žrtvama političkog i ideološkog nasilja.

Documenta – Zaklada Friedrich Ebert, Zagreb, 2020.

ISBN: 978-953-7043-84-1
Preuzmi u pdf formatu (HR) (7,2 MB)

 

Tatjana Tagirov: J’Accuse! Optužujem!

Tanja Tagirov uključuje se kao pravnica s položenim pravosudnim ispitom u grupu za direktnu zaštinu ljudskih prava, da bi od 1993. počela surađivati u Arkzinu. Pored nekoliko dossiere i niza zapaženih intrevjua, ona tu redovito objavljuje svoje kolumne pod skupnim naslovom J’accuse! Riječ je o tekstovima koji su nastali na temelju izravnog uvida u životne sudbine brojnih žrtava bespravlja koji su se obraćali za pravnu pomoć, ali jednako tako i na temelju sustavnog analitičkog praćenja stanja i tendencija u državi i društvu, posebno u pravosuđu (ali jednako tako i u sferi regresije ljudskih prava, posebno ženskih prava). Nije bilo jednostavno odabrati kolumne koje će se naći u predviđenom opsegu ove edicije. (…) Urednik je pokušao odabrati najreprezentativnije tekstove, koji će mlađim generacijama približiti mračna vremena 90-ih go­dina te, što je posebno značajno, lik neustrašive i beskompromisne borkinje za ljudsko dostojanstvo Tanje Tagirov. Istraživače recentne prošlosti knjiga J’accuse! potaknut će na sistematsko istraživanje nekih obično zane­marivanih (ili, što je još gore, instrumentaliziranih) aspekata 90-ih godina, bez suočavanja s kojima nam nema smislene budućnosti. (Iz predgovora urednika)

ISBN: 978-86-85451-72-0, Beograd – Zagreb, 2018.
Preuzmi u pdf formatu (1,5 MB)

Položaj i prava žrtava kaznenih djela u Republici Hrvatskoj

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim stan­dardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela. Kroz razgovore i susrete sa žrtvama ratnih zločina, zločina iz mržnje, obiteljskog nasilja, diskriminacije uvidjeli smo da još uvijek postoji velik broj žrtava koje su nedovoljno informirane o svojim pravima te da se u praksi sustav besplatne pravne pomoći (BPP) pokazao kao nedjelotvoran, zbog nedovoljne potpore države programima BPP, te stoga i neodrživosti postojećih mehanizama kroz organizacije civilnog društva (OCD) te nevoljkosti odvjetnika da se prihvate kompliciranijih predmeta zbog umanjenih tarifa za svoj rad.

ISBN: 1848-8889, Zagreb, 2018.
Preuzmi u pdf formatu (3,4 MB)

Priručnik za žrtve kaznenih djela (drugo izdanje)

Ovaj priručnik namijenjen je žrtvama kaznenih i prekršajnih djela s ciljem da im olakša put ostvarivanja njihovih prava zajamčenih nacionalnim zakonima. Priručnik će pomoći u odgovorima na pitanja: kome se obratiti, od koga zatražiti pomoć i koja prava ostvarujete. Prvi dio priručnika sadržava opće informacije korisne za žrtve svih kaznenih djela, bez obzira na osobne karakteristike žrtve, dok se drugi dio detaljnije bavi žrtvama pojedinih kaznenih djela, a koje su i zakonom prepoznate kao osobito ranjive. Tako su izdvojeni dijelovi vezani uz djecu žrtve kaznenih djela, žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, zločina iz mržnje, terorizma, ratnih zločina, imovinskih kaznenih djela, kao i uz prava srodnika žrtava kaznenih djela.

ISBN: 978-953-7872-17-5, Zagreb, 2018.
Preuzmi u pdf formatu (3,8 MB)

Priručnik za žrtve kaznenih djela

Ovaj priručnik namijenjen je žrtvama kaznenih i prekršajnih djela s ciljem da im olakša put ostvarivanja njihovih prava zajamčenih nacionalnim zakonima. Priručnik će pomoći u odgovorima na pitanja: kome se obratiti, od koga zatražiti pomoć i koja prava ostvarujete. Prvi dio priručnika sadržava opće informacije korisne za žrtve svih kaznenih djela, bez obzira na osobne karakteristike žrtve, dok se drugi dio detaljnije bavi žrtvama pojedinih kaznenih djela, a koje su i zakonom prepoznate kao osobito ranjive. Tako su izdvojeni dijelovi vezani uz djecu žrtve kaznenih djela, žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, zločina iz mržnje, terorizma, ratnih zločina, imovinskih kaznenih djela, kao i uz prava srodnika žrtava kaznenih djela.

ISBN: 978-953-7872-17-5, Zagreb, 2018.
Preuzmi u pdf formatu (3,8 MB)

Istraživanje: Jačanje strategije regionalne suradnje u rješavanju problema nestalih osoba (dvojezično izdanje)

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Enhancing Missing Persons Strategy through Regional Cooperation financijski podržanog od European Fund for the Balkans, Think and Link – Regional Policy Programme 2017.

ISBN: 978-953-7872-18-2, Zagreb, 2018.
Preuzmi u pdf formatu (1,39 MB)

Kako kreativno pristupiti nastavi povijesti. Priručnik za nastavnike i nastavnice te učenice i učenike

Svjesni činjenice da živimo u društvu u kojem su još uvijek uvelike prisutne posljedice rata te da se pokazalo kako je tranzicija proces koji traje (ongoing process), Documenta, kroz svoje aktivnosti kontinuirano nastoji dati svoj doprinos unaprjeđenju nastave povijesti. Pristup koji društvo ima prema obrazovnom sustavu, s posebnim naglaskom na poučavanje povijesti, od osobitog je značaja te je kroz njega moguće iščitati postojeće socijalne tenzije i društvenu podijeljenost, a sastav razreda vrlo često oslikava društvo u malom.

ISBN: 978-953-7872-16-8, Zagreb, 2017.
Preuzmi u pdf formatu (3,4 MB)

Moj zavičaj kroz vrijeme, II. dio

Publikacija Moj zavičaj kroz vrijeme završni je proizvod Documentinog istoimenog projekta. Ovo izdanje predstavlja zainteresiranoj javnosti provedeni projekt usmjeren ka poticanju i podržavanju inovativne nastave povijesti. U sklopu ovog projekta, unutar tri lokalne zajednice; u Dubrovniku, Čakovcu i Puli, učenici su pod mentorstvom nastavnika provodili istraživanja o Drugom svjetskom ratu, poraću i naslijeđu antifašizma u lokalnim zajednicama. Publikacija donosi pregled projektnih aktivnosti, sadrži sva učenička istraživanja i refleksije suradnika o projektu.

ISBN: 978-953-7872-15-1, Zagreb, 2015.
Preuzmi u pdf formatu (5,2 MB)

Osobna sjećanja na ratove i druge oblike političkog nasilja

U ovoj knjizi donosimo transkript nekoliko izlaganja sa konferencije koju je Documenta organizirala u Zagrebu u rujnu 2013. godine s ciljem predstavljanja višegodišnjeg snimanja i objave intervjua na web stranici www.osobnasjecanja.hr, snimljenih metodom usmene povijesti. Uz komentare i pitanja odabranih sudionika konferencije, u knjizi je moguće pročitati uvodni tekst koji je na konferenciji izložila urednica kolekcije Maja Dubljević, te transkript izlaganja Vesne Jakumetović, Ane Raffai, te Đorđa Gunjevića. Predstavljamo vam i dvije studije slučaja u kojima su korišteni snimljeni intervjui – studiju slučaja publicistkinje i istraživačice, Vesne Kesić „Španovica / Novo selo / Španovica: Znalo se? Nije se znalo?“ te studiju slučaja povjesničara Marka Smokvine “Stara Gradiška kao paradigma hrvatske povijesti 20. stoljeća”.

ISBN: 978-953-7872-14-4, Zagreb, 2014.
Preuzmi u pdf formatu (2,2 MB)

Popis pružatelja psihosocijalnih usluga

Popis pružatelja psihosocijalnih usluga je nastao sa ciljem informiranja civilnih žrtava rata o dostupnosti organizacija i ustanova koje nude psihosocijalnu pomoć i rehabilitacijske tretmane na području Republike Hrvatske. On je produkt sastanaka i suradnje sa različitim organizacijama i institucijama koje u svojem djelovanju pružaju psihosocijalnu podršku. Spomenuti sastanci sa pružateljima su održani u Vukovaru, Sisku, Zadru i Dubrovniku dok je trening za određeni broj pružatelja bio održan u Osijeku. Popis čine organizacije civilnog društva i državne institucije na području svih županija.

ISBN: 978-953-7872-14-4, Zagreb, 2014.
Preuzmi u pdf formatu (1 MB)

Procesuiranje ratnih zločina - Jamstvo procesa suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj

Knjiga Procesuiranje ratnih zločina – jamstvo procesa suočavanja s prošlošću nastala je s namjerom sumiranja osnovnih tokova u sferi pravne prakse koja se odnosi na procesuiranje ratnih zločina počinjenih na području bivše Jugoslavije u ratnim sukobima 90-ih. Brojnost i težina koja se očitovala analizom počinjenih ratnih zločina ukazuje na njihovu sustavnost i upućuje na zaključak da su počinjeni ratni zločini vrlo često imali podršku viših instanci, tzv. političkih elita. Iako se u javnosti počela nazirati ideja da čin ratnog zločina zahtijeva nedvojbenu moralnu osudu, ta misao u društvu još nije zaživjela. Rasap društvenih vrijednosti koji je nastupio, uz ostale elemente i uzroke koje u sebi nosi, uključuje i problematiku odnosa prema nasljeđu iz 90-ih. Još uvijek ostaje pitanje zašto je tako teško prepoznati i razumjeti da je zločin zločin, a žrtva žrtva.

ISBN: 978-953-7872-00-0, Zagreb, 2014.
Preuzmi u pdf formatu (2.41 MB)

Prava civilnih žrtava rata

Publikacija je objavljena unutar projekta Pravo na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava.

ISBN: 978-953-7872-10-6, Zagreb, 2014.
Preuzmi u pdf formatu (585 kB)

Pravo civilnih žrtava rata u Hrvatskoj na reparacije

Izvještaj ‘Pravo civilnih žrtava rata u Hrvatskoj na reparacije’ dio je obimnijeg višegodišnjeg rada na podršci civilnim žrtvama rata u Hrvatskoj i zagovaranja zakonodavnih i pravosudnih rješenja za postizanje napretka u ostvarivanju prava civilnih žrtava rata na obeštećenje i reparacije. Izvještaj je oblikovan u okviru provedbe projekta ‘Pravo na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava’ te je tiskan uz potporu Instituta Otvoreno društvo. 

ISBN: 978-953-7872-11-3, Zagreb, 2014.
Preuzmi u pdf formatu (3.0 MB)

Working on Dealing with the Past. A Handbook for Civil Society Organizations*

Ovaj priručnik nudi samo neke od mogućih praktičnih odgovora na pitanje kako produbiti raspravu o prošlosti u polariziranim društvima gdje je poricanje i/ili relativizacija zločina svakodnevna praksa. Priručnik se bavi nekim mogućim putovima prema stvaranju podrške za dokumentiranje svih činjenica, priznavanju patnje svake žrtve i preživjelog te uvažavanju dostojanstva svakog čovjeka.

* Skraćena verzija Priručnika na engleskom jeziku 

ISBN: 978-953-7872-05-2, Zagreb, 2012./2013.
Preuzmi u pdf formatu (3.98 MB)

Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u EU

2. dio (2004. – 2013.)

Knjiga predstavlja drugi dio projekta istraživanja institucija državne uprave Republike Hrvatske, i obrađuje razdoblje od 18. lipnja 2004. do 1. srpnja 2013. godine. Knjigu tvori predgovor, sedam poglavlja, prilozi: kazalo institucija, kazalo diplomatskih misija i konzularnih ureda, kazalo čelnika, te popis literature i pravnih izvora.

ISBN: 978-953-7872-03-8, Zagreb 2013.
Preuzmi u pdf formatu (4.35 MB) 

Moj zavičaj kroz vrijeme

Publikacija Moj zavičaj kroz vrijeme završni je proizvod Documentinog istoimenog projekta. Ovo izdanje predstavlja zainteresiranoj javnosti provedeni projekt usmjeren ka poticanju i podržavanju inovativne nastave povijesti. U sklopu ovog projekta, unutar tri lokalne zajednice; u Osijeku, Zagrebu i Opatiji, učenici su pod mentorstvom nastavnika provodili istraživanja o Drugom svjetskom ratu, poraću i naslijeđu antifašizma u lokalnim zajednicama. Publikacija donosi pregled projektnih aktivnosti, sadrži sva učenička istraživanja i refleksije suradnika o projektu.

ISBN: 978-953-7872-08-3, Zagreb, 2013.
Preuzmi u pdf formatu (7.85 MB)

Rad na suočavanju s prošlošću. Priručnik za organizacije civilnog društva

Ovaj priručnik nudi samo neke od mogućih praktičnih odgovora na pitanje kako produbiti raspravu o prošlosti u polariziranim društvima gdje je poricanje i/ili relativizacija zločina svakodnevna praksa. Priručnik se bavi nekim mogućim putovima prema stvaranju podrške za dokumentiranje svih činjenica, priznavanju patnje svake žrtve i preživjelog te uvažavanju dostojanstva svakog čovjeka.

ISBN: 978-953-7872-05-2, Zagreb, 2012./2013.
Preuzmi u pdf formatu (7.85 MB)

Istraživački izvještaj Civilne žrtve rata u Hrvatskoj

Pravo na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima  i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava. Potrebe, praksa, preporuke.
Istraživanje položaja civilnih žrtava rata u Hrvatskoj u odnosu na međunarodni i nacionalni, pravni i politički kontekst, provedeno je od rujna 2011. do srpnja 2012. godine. Svrha istraživanja bila je identifikacija potreba civilnih žrtava rata u odnosu na prava i obveze te mogućnosti koje proizlaze iz međunarodnog prava i nacionalnog
institucionalno-zakonodavnog okvira.

ISBN: 978-953-7872-04-5, Zagreb, 2012.
Preuzmi u pdf formatu (4.1 MB)

Prava civilnih žrtava rata

Publikacija Prava civilnih žrtava rata dio je projekta Afirmacija prava na obeštećenje svih civilnih žrtava rata. Kako bi osmislili prijedlog programa reparacija/odšteta, Documenta se odlučila na istraživanje potreba civilnih žrtava. U publikaciji opisujemo primjere koji zabrinjavaju, jer patnja stradalih nije priznata ni 20 godina nakon početka rata.

ISBN: 978-953-7872-02-1, Zagreb, 2012.
Preuzmi u pdf formatu (585 KB)

Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u EU

1. dio (1990. – 2004.)

U suradnji s dr. sc. Živanom Heđbeli, Documenta je započela program istraživanja razvoja državnih institucija u Republici Hrvatskoj. Ovo knjiga prva je u nizu i obuhvaća institucije političkog sustava: Sabor, Predsjednika Republike, Vladu Republike Hrvatske (RH) i tijela državne uprave u razdoblju od 1990. do 2004. godine, određuje njihove ovlasti, funkcije, nadležnosti i ustrojstvo te daje relevantnu legislativu.

ISBN: 978-953-7872-01-4, Zagreb, 2011.
Preuzmi u pdf formatu (1.88 MB)

Antiratna kampanja 1991. - 2011. Neispričana povijest

Povodom dvadesete obljetnice osnivanja Antiratne kampanje Hrvatskeuredili smo i objavili ovu knjigu koja ima za cilj mapirati drugu, prešućenu i osporavanu povijest antiratnih, ženskih, ljudsko-pravnih inicijativa tijekom ratnih ’90-ih. Svjesni šturosti postojećih pisanih tragova o našim aktivnostima, kao i potrebe za sustavnim istraživanjem, knjigu smo koncipirali kao presjek subjektivnog i faktografskog, osobnih sjećanja i dokumentarne građe. Kako bi se ispunilo taj zadatak, knjiga je smišljena na način da različitim pristupima što bolje oslika strukturu i razvoj ARK-a, te razasutost ARK-ova cjelokupna ljudskog, materijalnog i duhovnog nasljeđa.

ISBN: 978-953-7872-00-7, Zagreb, 2011.
Preuzmi u pdf formatu (9.49 MB)

Rat, dokumentiranje i pravni status žrtve

Tijekom 2006. i 2010. godine održali smo dvije javne rasprave o praksama i problematici dokumentiranja ljudskih gubitaka u ratovima. Ova publikacija sadrži cjelovite transkripte te zaključke i preporuke koji su, ili će tek biti, od velike pomoći u aktivnostima sustavnog prikupljanje građe o ratnim zbivanjima i utvrđivanju
činjenica. Vjerujemo da će i ova publikacija dati značajan doprinos tome te potaknuti dodatnu javnu raspravu s ciljem jačanja
kapaciteta i vidljivosti organizacija i institucija koje radi na sličnim
projektima, ali i poboljšanja i intenziviranja dokumentiranja svih žrtava širom svijeta te zagovaranja važnosti prikupljanja činjenica o okolnostima stradanja.

ISBN: 978-953-95433-8-7, Zagreb, 2011.
Preuzmi u pdf formatu (816.39 KB)

Suočavanje s prošlošću u Hrvatskoj - stavovi i mišljenja aktera i javnosti u poraću

 Osnovni cilj ovog znanstvenog istraživanja bio je prikupiti podatke o stavovima i mišljenjima ključnih aktera (kreatora javnoga mnijenja, pripadnika dviju najbrojnijih etničkih skupina, branitelja i drugih) i javnosti o ratnim zločinima, procesuiranju tih zločina, žrtvama ratnih zločina i nasilja, potpori preživjelima i drugim bitnim aspektima suočavanja s prošlošću.

ISBN: 978-953-95433-7-0, Zagreb, 2010
Preuzmi u pdf formatu (805.8 KB) 

Evakuiran u Pakračku Poljanu

Dnevničko-memoarski zapisi Đorđa Gunjevića, ratnog pomoćnika
povjerenika Vlade za Pakrac zaduženog za zdravstvo i socijalnu skrb, tekst je koji ukazuje na sudbinu pojedinca u vihoru Domovinskoga rata, ali i na sudbinu zajednice. Gunjevićevi zapisi nisu, međutim, samo knjiga o njegovoj osobnoj sudbini. To je knjiga o tome koliko jedna zajednica može u ratu brzo propasti, odnosno, preciznije rečeno, koliko brzo može biti prisiljena na propast.

ISBN: 978-953-95433-5-6, Zagreb, 2010
Preuzmi u pdf formatu (31.2 MB)

Sjećanja na rat u Pakracu, Lipiku i okolnim mjestima

Publikacija Sjećanja na rat u Pakracu, Lipiku i okolnim mjestima nastala je kao rezultat nastojanja Documente da se zabilježe sjećanja ljudi koji su preživjeli rat na području Pakraca, Lipika i okolnih mjesta. Cilj nam je bio zabilježiti nepisane priče iz ne tako davne prošlosti koja će nas, htjeli mi to ili ne, još dugo zaokupljati. Vjerovali smo da će pokušaj rekonstrukcije ratnih zbivanja na tom području i prenošenje subjektivnog iskustva ljudi koji nisu bili nositelji političke moći, ni kreatori političke povijesti, omogućiti uvid u naizgled skrivene aspekte života na području zapadne Slavonije i produbiti spoznaju o prirodi i tijeku ratnih sukoba 90-ih.

ISBN: 978-953-95433-6-3, Zagreb, 2010
Preuzmi u pdf formatu (2.8 MB)

Mladi i prošlost - zašto bi me to zanimalo?

Sigurno si slušao/la osobne priče o patnji i stradavanju u ratu. Jesi li se tada zapitao/la zašto se tako puno priča o generalima i zločincima,
a tako malo o žrtvama? Jesi li čuo/la da neki ljudi još uvijek ne znaju gdje su im sestre, braća, očevi ili majke? Je li te ovo spriječilo da budeš neopterećen/a mržnjom? Ili baš suprotno? Jesi li nekada upoznao/la svoje vršnjake iz Beograda, Sarajeva ili Podgorice? Možda se zaljubio/la u djevojku/dečka iz Banja Luke ili Ljubljane? Ova publikacija tematizira upravo ta pitanja. Pisali su je mladi tvojih godina koji o tome razmišljaju i koji shvaćaju da nisu odgovorni za počinjene zločine, ali preuzimaju odgovornost za odnos prema njima. Preuzimaju odgovornost za budućnost. Oni traže utvrđivanje činjenica o zločinima i zaustavljanje manipulacija žrtvama.

ISBN: 978-953-772901-1 Zagreb, 2010
Preuzmi u pdf formatu (2.2 MB)

Konzultacijski proces o Inicijativi za osnivanje REKOM

Publikacija sadrži naglaske i zaključke sa ukupno 34 javna skupa (konzultacija) o Inicijativi za REKOM održana u svim zemljama sljednicama bivše Jugoslavije. Konzultacije su održane u razdoblju od srpnja do prosinca 2009. godine sa različitim društvenim skupinama: lokalnom zajednicom, udruženjima žrtava, mladima, intelektualcima, novinarima, ženskim organizacijama, vjerskim zajednicama, braniteljima, organizacijama civilnog društva i logorašima.

ISBN: 978-953-95433-4-9, Beograd, 2010
Preuzmi u pdf formatu (1.51 MB)

Jedna povijest, više historija - Dodatak udžbenicima s kronikom objavljivanja

Odlučili smo se na publiciranje Dodatka udžbenicima za noviju povijest kako bismo pridonijeli javnom dijalogu o bitnim pitanjima prikazivanja i učenja o nedavnim ratnim zbivanjima i upozorili na sve poteškoće zapisivanja povijesti kao sveukupnosti prošlih zbivanja u historiji i historiografiji. Publikaciju smo naslovili Jedna povijest, više historija jer uz kaotičnu višeznačnu i višeslojnu povijest koju smo doživjeli i preživjeli, ruku pod ruku ide više historija u kojima uvijek iznova prepričavamo i sebi i drugima što nam se zapravo dogodilo.

ISBN: 978-953-95433-1-8, Zagreb, 2007
Preuzmi u pdf formatu (35.1 MB)

Što i kako s "papirima" organizacija civilnog društva

Dobro sređena i arhivirana dokumentacija važna je za unutarnju preglednost organizacije, da bi je njezine članice i članovi mogli doista smatrati svojom. Mnogima se nagomilalo toliko materijala da naprosto ne znaju odakle da počnu. Ovaj priručnik koncipiran je realistično, i ima u vidu upravo takvu situaciju, pa nudi način kako da se iz nečega naizgled vrlo bliskoga kaosu uspostavi pregledan i sređen arhiv. Da se sačuva ono što je bitno, a da se oslobodimo onoga što predstavlja puki balast, ali da pritom postignemo maksimalnu informacijsku vrijednost materijala koji posjedujemo.

ISBN: 978-953-95433-2-5, Zagreb, 2008
Preuzmi u pdf formatu (1.74 MB)

Tranzicijska pravda u post-jugoslavenskim zemljama, izvještaj za 2007.

Ovaj izvještaj je rezultat sustavnog praćenja uspostavljanja tranzicijske pravde u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, koje provode organizacije za ljudska prava Fond za humanitarno pravo (Beograd) i Documenta (Zagreb).

ISBN: 978-953-95433-2-5, Zagreb, 2008
Preuzmi u pdf formatu (1.74 MB)

Zapisi nevladinih organizacija - Zajedničko pamćenje: praktični vodič u 60 pitanja

Ova je publikacija prijevod engleske verzije vodiča The Records of NGOs, Memory… To Be Shared. A Practical Guide in 60 Questions.
Joan van Albada, glavni tajnik Međunarodnog arhivskog vijeća, ljubazno je 23. prosinca 2005. Documenti odobrio prijevod vodiča na hrvatski jezik. Publikacija nije doslovan prijevod engleske verzije vodiča nego djelomična prilagodba u skladu s kontekstom uredskog poslovanja i relevantnim arhivskim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.

ISBN: 978-953-95433-0-4, Zagreb, 2006.
Preuzmi u pdf formatu (618 KB)

Tranzicijska pravda u post-jugoslavenskim zemljama, izvještaj za 2006.

Ovaj izvještaj se bavi suočavanjem s posljedi­cama ratnih događanja i zloči­ni­ma poči­njenima u peri­odu od 1991. do 1999. godi­ne.
Izveštjaj je nastao na ini­ci­jativu Fonda za humari­tarno pravo (Beograd), u suradnji s Is­traži­vačko-dokumentaci­onim centrom (Sarajevo) i Documentom (Zagreb). Odnosi se na BiH, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo i Crnu Goru.

ISBN: 978-86-7932-016-2, Beograd, 2007
Preuzmi u pdf formatu (1.1 MB)