hr | en

Položaj civilnih žrtava rata u središtu je Documentinog višegodišnjeg rada. Ključno polazište je osiguranje socijalnih prava i drugih vidova obeštećenja, odnosno afirmacija prava na reparaciju. Usmjerenost ka podizanju vidljivosti i prava žrtava ključan je korak ka suočavanju s prošlošću u Republici Hrvatskoj.

Temeljne aktivnosti u području afirmacije prava žrtava na obeštećenje su:

  • dokumentiranje i analiza upravnih i sudskih postupaka,
  • osnaživanje civilnih žrtava rata i udruženja stradalnika, 
  • analiza i istraživanje potreba, problema i položaja civilnih žrtava rata,
  • javno zagovaranje prava na obeštećenje,
  • potpora stradalnicima u sudskim postupcima pred hrvatskim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava.

Civilne žrtve rata su osobe koje su pojedinačno ili unutar skupine pretrpjele određenu štetu. Štetom se nazivaju fizičke i mentalne povrede, emotivna patnja, materijalni gubici ili druge ozbiljne povrede njihovih prava putem akata ili propusta koji predstavljaju teška kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima ili ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava. Pojam žrtve uključuje i članove uže obitelji ili štićenike neposredne žrtve i osobe koje su pretrpjele štetu u nastojanju da pomognu žrtvama u nevolji ili da spriječe njihovu viktimizaciju.

Civilne žrtve rata su: neposredno ubijeni u ratu, neposredno ranjeni u ratu, umrli od posljedica rata, tijekom ili nakon rata, kao što su bolest, pothranjenost ili bespravnost – posljedice koje se uobičajeno ne očekuju u slučaju odsustva rata, žrtve jednostranog sukoba u slučajevima kada država vrši nasilje nad svojim građanima, žrtve silovanja i drugih oblika ratnog seksualnog zločina, izbjeglice i prognanici/interno raseljena lica, umrli od ratnih ozljeda nakon rata i dr.

Broj civilnih žrtava rata u Hrvatskoj nije poznat, procjenjuje se na između 4.000 i 8.000 osoba. Tek manji dio njih imaju status civilne žrtve rata i time ostvaruju pripadajuća socijalna prava (invalidnina, opskrbnina, tuđa njega i pomoć u kući i sl.). Većina stradalnika nema informaciju o pravima i mogućnostima ostvarivanja socijalnih prava. Članovi obitelji ubijenih još uvijek čekaju na procesuiranje zločina počinjenih u ratu. Brojne žrtve koje su podnijele zahtjev za naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliske osobe, istu nisu ostvarile, a danas plaćaju visoke parnične troškove. Slučajevi seksualnog zlostavljanja civila i logoraša uglavnom nisu procesuirani, a žrtve nemaju osiguranu psihosocijalnu i drugu potporu. Gotovo 2.000 osoba stradale su u ratu i nakon rata od mina, a značajan dio prostora još uvijek nije razminiran. Na područjima na kojima se nisu odvijale ratne operacije, uništen je velik broj stambenih objekata, a postupci za naknadu materijalne štete uglavnom su rezultirali naplatom parničnih troškova za žrtve. Većina stradalnika danas nema odgovarajuću potporu države i društva u cjelini. Većina preživjelih treba javno priznanje patnje, psihosocijalnu pomoć, društvenu solidarnost. Žrtve zaslužuju moralnu i materijalnu satisfakciju.

Civilne žrtve rata imaju pravo na odgovarajuće, učinkovito i brzo obeštećenje.

Oblici obeštećenja su:

  • RESTITUCIJA – povratak u situaciju koja je prethodila kršenju prava: vraćanje slobode, uživanje ljudskih prava, identitet, obiteljski život i državljanstvo, povratak u mjesto prebivališta, vraćanje na posao i povrat imovine
  • KOMPENZACIJA ili NAKNADA ŠTETE za: povredu tjelesnog integriteta i duševne boli, izgubljenu priliku za zaposlenje, obrazovanje i socijalne povlastice, materijalnu štetu i gubitak zarade, uključujući i gubitak radne sposobnosti, moralnu štetu, troškove pravnog zastupanja, liječenja, psihološkog savjetovanja i socijalnih službi, svaku gospodarski procjenjivu štetu
  • REHABILITACIJA – medicinska i psihološka pomoć te pravna i socijalna pomoć
  • SATISFAKCIJA treba sadržavati: prekid kontinuiranih povreda, verifikaciju činjenica i potpuno i javno objavljivanje istine, potragu za nestalima, sudsko i administrativno kažnjavanje osoba odgovornih za povrede, službenu deklaraciju ili sudsku odluku kojom se ponovno uspostavlja dostojanstvo, ugled i prava žrtve u osoba blisko povezanih sa žrtvom, komemoracija i odavanje počasti žrtvama, javna isprika i prihvaćanje odgovornosti i dr.
  • JAMSTVA ZA NEPONAVLJANJE

Više informacija o kampanji za prava civilnih stradalnika i pravo na reparacije možete pronaći na www.civilnezrtve.hr.