hr | en

U nastojanju da potaknu proces suočavanja s prošlošću i ustanovljenje činjenične istine o ratu te pridonesu pomicanju javne diskusije s razine prijepora o činjenicama (broj poginulih i slično) prema dijalogu o interpretacijama, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava te Hrvatski helsinški odbor odlučili su osnovati Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću.

Ključni je razlog ovoga nastojanja iskustvo prešućivanja i falsificiranja ratnih zločina i ostalih ratnih zbivanja od 1941. do 2000. koje je utjecalo na noviju prošlost, kako Jugoslavije tako i post-jugoslavenskih društava.

Programi Documente su:

1. Javni dijalog i javne politike
Produbljivanje i intenziviranje javnog dijaloga o suočavanju s prošlošću te javne i zakonodavne inicijative vezane uz dokumentiranje činjenica o ratnim zločinima, kazneno procesuiranje ratnih zločina, obeštećenje zbog ratnih zločina, nastavu povijesti i kulturu sjećanja.

1.1 suočavanje s prošlošću
1.2 koalicija za regionalnu komisiju
1.3 kultura sjećanja
1.4 nastava povijesti
1.5. Reparacije

2. Dokumentiranje
Sustavno prikupljanje građe o ratnim zbivanjima, osobnim sjećanjima na rat i radu organizacija za ljudska prava

2.1 dokumentiranje ljudskih gubitaka
2.2 snimanje osobnih sjećanja na rat metodom usmene povijesti
2.3 dokumentiranje rada organizacija za ljudska prava

3. Unaprjeđenje sudskih praksi i standarda
Sustavno praćenje sudskih procesa za ratne zločine, izvještavanje o sudskim procesima u RH i regiji te zagovaranje unaprjeđenja sustava podrške svjedocima

3.1 praćenje suđenja za ratne zločine,
3.2 praćenje postupaka za naknadu štete

U ostvarivanju svojih ciljeva Documenta surađuje s osnivačkim organizacijama, udrugama obitelji nestalih, drugim civilnim inicijativama, vladinim institucijama, međunarodnim institucijama i organizacijama, institucijama državne i lokalne vlasti, znanstvenim institucijama, vjerskim zajednicama, medijima, te ostalim zainteresiranima.

Documenta je zajedno s više od 1.800 organizacija iz regije pokretač Koalicije za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM) osnovane u Prištini 29. listopada 2008.