hr | en

Cilj programa kulture sjećanja je sustavno upoznavanje s politikama sjećanja, praksama obilježavanja mjesta stradanja i komemorativnom kulturom u Hrvatskoj, široj regiji i susjednim državama, poticanje javnog dijaloga o kulturi pamćenja kao i osnaživanje stručnih timova zainteresiranih za suočavanje s prošlošću u pojedinim zemljama.

Historijska interpretacija zločina koji su obilježili 20. stoljeće, kao i s njima povezana mjesta sjećanja i komemoracije, često su predmet političkih manipulacija te su služili kao opravdanje za nove cikluse nasilja. Iz toga razloga, organiziramo seriju obrazovnih studijskih putovanja po Hrvatskoj i susjednim zemljama na mjesta obilježena traumatskim događajima iz razdoblja 1941. – 1999.

Time želimo dati skroman doprinos priznavanju patnje svih žrtava povećavanjem kruga informiranih i zainteresiranih za raspravu o primjerenom načinu obilježavanje mjesta različitih stradanja. Uz studijska putovanja, snimamo i kratke dokumentarne filmove o svim studijskim putovanjima koje ćemo objaviti na našoj web stranici www.kulturasjecanja.info, kao i web mapu s ucrtanim mjestima sjećanja i stradanja.

Važni dokumenti