hr | en

Prema dostupnim saznanjima gradivo koje je tijekom 90-ih godina 20. stoljeća nastalo radom organizacija civilnog društva (OCD-a) u Hrvatskoj nije sustavno sređeno i pohranjivano te postoji velika opasnost da ne bude sačuvano. Svijest o značaju ovog gradiva još uvijek nije dovoljno razvijena, kako unutar samih organizacija civilnog društva, tako i šire. 

Documenta je kroz nekoliko projekata započela dugoročni proces koji bi trebao omogućiti da cjelokupno gradivo nastalo radom organizacija civilnog društva bude trajno sačuvano kao integralni dio društvene povijesne baštine, dostupno budućim generacijama studenata, istraživača, javnosti i svim zainteresiranim osobama. Čuvanje ovog segmenta društvene povijesne baštine je integralni  proces demokratizacije hrvatskog društva te jedna od osnova za proučavanje novije hrvatske povijesti.

Documenta je prepoznavši značaj dokumentiranja većim djelom nevidljivog, ali zbog toga ništa manje značajnog aktivističkog rada udruga, objavila dva priručnika i organizirala niz praktičnih tečajeva i okruglih stolova o arhiviranju kako bi organizacije civilnog društva potakla na razumijevanje važnosti ovog procesa i razmišljanje o sustavnom sređivanju, popisivanju i arhiviranju gradiva., a sve u cilju osnivanja dokumentacijskog centra u kojem bi objedinili arhive organizacija za zaštitu ljudska prava.

Arhiv Documente sadrži i fond Antiratne kampanje Hrvatske koji obuhvaća dokumentaciju prikupljenu i nastalu radom te organizacije i mreže organizacija u periodu 1990 – 2006. Dokumentacija je u nesređenom stanju, arhiv Documente zadužen je za njegovo slaganje i digitalizaciju. 2011. godine obilježavalo se 20 godina od osnivanja Antiratne kampanje Hrvatske. Documenta je zajedno s originalnim akterima pristupila procesu ovog obilježavanja, organiziravši dva kruga razgovora osnivača/ica, okrugli stol. Istražili smo i cjelokupnu dokumentaciju sadržanu u fondu ARK-a koji se nalazi u Documenti kao i dokumentaciju koja se nalazi kod drugih privatnih imatelja. Kao rezultat cijelog procesa nastala je knjiga ARK 1991. – 2011. Neispričana povijest. Kao dio obilježavanja dvadesete godišnjice ARK-a, u Zagrebu je 1. i 2. ožujka organizirana regionalna konferencija Nasljeđe mirovnih inicijativa.

Razvoj institucija državne uprave

U suradnji s dr.sc. Živanom Heđbeli, Documenta je objavila knjigu iste autorice Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do ulaska u Europsku uniju. 1. dio. 1990. – 2004., čime je započeo i program istraživanja razvoja državnih institucija u Republici Hrvatskoj.