hr | en

Izvještaj s konferencije – 22.2.2018.

U sklopu projekta Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o  o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o  naknadama žrtvama kaznenih djela je na… Opširnije

Izvanredno stanje i prostori izuzeća

Proces suočavanja s prošlošću uključuje različite procese i mehanizme za uklanjanje onih posljedica oružanog sukoba, rata ili masovnih povreda ljudskih prava koje su prepreka harmonizaciji odnosa i oslobađanju kreativnih razvojnih kapaciteta u novonastaloj društvenoj/političkoj zajednici i koje mogu biti uzrokom… Opširnije

Položaj nestalih u ratu

Ovim izvještajem želimo pokazati položaj srodnika nestalih tijekom rata, koji i kada su uključeni u kazneni postupak često nisu informirani o pravima žrtve, a ujedno većina njih nije ostvarila niti jedan vidi oštećenja vezan uz uhićenja, prisilno odvođenja i nestanak… Opširnije

Izvještaj s konferencije

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška,… Opširnije

Psihološki aspekti reparacija

Marijana Senjak, feministička psihologinja i terapeutkinju sa iznimno dugim stažem u radu sa žrtvama, osobito seksualnog nasilja tijekom rata, govorila je na Konferenciji o pravima žrtava kaznenih djela (zagreb, 22. veljače 2017) o važnosti psihološke podrške žrtvama kaznenih djela, te… Opširnije