hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom „Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela“ u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela.

 

Cilj projekta je uspostavljanje sustava prikupljanja i analize podataka (Central Information Point) vezanih uz predmete kaznenih djela, koji bi omogućio pregled problematike s kojom se susreću žrtve kaznenih djela te bi poslužio kao alat za prikaz statističkih podataka. Specifični ciljevi projekta su prikupljanje pouzdanih i ažuriranih podataka o žrtvama kaznenih djela; unaprjeđenje implementacije relevantnih zakonskih okvira i usavršavanje znanja i rada stručnjaka u kontaktu sa žrtvama; jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD); razvoj međuorganizacijske suradnje, koordinacija i međusobno povjerenje između pravnih subjekata; zagovaranje razvoja EU politika vezanih za prava žrtava.

 

Ovim izvještajem želimo potaknuti daljnji razvoj podrške i realizacije prava žrtava kaznenih djela kroz buduće zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora te punu implementaciju postojećih zakona u skladu sa normama Direktive. Nalazi ovog izvještaja temelje se na aktivnostima provedenima u sklopu ovog programa – edukacije OCD-a, stručnjaka u kontaktu sa žrtvama, praćenjem suđenja, preliminarnim rezultatima istraživanja, kao i prijašnjim aktivnostima i iskustvima u radu sa žrtvama.

Izvještaj je sastavljen od 3 dijela koja prate zakonsku osnovu implementacije Direktive, primjenu u praksi, vezanu uz razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima te prikaz preliminarnih rezultata istraživanja uz zaključke.