hr | en

Izvještaj s konferencije – 22.2.2018.

U sklopu projekta Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o  o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o  naknadama žrtvama kaznenih djela je na… Opširnije

State of emergency and areas of exemption

The process of dealing with the past includes various processes and mechanisms for removing those consequences of armed conflict, war or massive human rights violations that are obstacles to the harmonization of relations and the release of creative development capacities… Opširnije

Položaj nestalih u ratu

Ovim izvještajem želimo pokazati položaj srodnika nestalih tijekom rata, koji i kada su uključeni u kazneni postupak često nisu informirani o pravima žrtve, a ujedno većina njih nije ostvarila niti jedan vidi oštećenja vezan uz uhićenja, prisilno odvođenja i nestanak… Opširnije

Izvještaj s konferencije

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška,… Opširnije

Psihološki aspekti reparacija

Marijana Senjak, feministička psihologinja i terapeutkinju sa iznimno dugim stažem u radu sa žrtvama, osobito seksualnog nasilja tijekom rata, govorila je na Konferenciji o pravima žrtava kaznenih djela (zagreb, 22. veljače 2017) o važnosti psihološke podrške žrtvama kaznenih djela, te… Opširnije