hr | en

Vrhovni sud je nakon javne sjednice, održane 06. rujna 2017. kao neosnovane odbio žalbe optužbe i obrane te u cijelosti potvrdio prvostupanjsku presudu.

Dana 18. rujna 2014. godine Županijski sud u Splitu je, u postupak protiv Ante Babca i Miše Jakovljevića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH, proglasio optuženike krivima i osudio na kazne zatvora – Ante Babac na 3 (tri) godine i 8 (osam) mjeseci, a Mišo Jakovljević na 3 (tri) godine zatvora. Iste se tereti da su 23. lipnja 1992. u Nos Kaliku, protivno pravilima međunarodnog prava, iz vatrenog oružja ubili ratnog zarobljenika Miroslava Subotića i to prvookrivljeni Ante Babac kao zapovjednik desetine vojnih policajaca Vojne policije u Šibeniku čiji je zadatak bio provesti i osiguravati grupu ratnih zarobljenika koji su trebali izvršiti sanaciju terena na oslobođenom području Miljevaca, a drugookrivljeni Mišo Jakovljević kao pripadnik te desetine vojnih policajaca.

Postupak protiv Ante Babca i Miše Jakovljevića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optužnicom ih se tereti da su 23. lipnja 1992. u Nos Kaliku i to prvookrivljeni Ante Babac kao zapovjednik desetine vojnih policajaca Vojne policije u Šibeniku sa zadatkom provesti i osiguravati grupu ratnih zarobljenika koji su trebali izvršiti asanaciju terena na oslobođenom području Miljevaca, a drugookrivljeni Mišo Jakovljević kao pripadnik te desetine vojnih policajaca, protivno pravilima međunarodnog prava, iz vatrenog oružja ubili ratnog zarobljenika Miroslava Subotića. 

Optužnicu Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku od 6. lipnja 2011. pogledajte ovdje.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Splitu

Broj predmeta: K-RZ-2/11

Vijeće za ratne zločine: sudac Bruno Klein, predsjednik Vijeća Vijeća, sudac Davor Svalina,član Vijeća, sutkinja Marica Šćepanović, članica Vijeća 

Optužnica: K-DO-109/11 (K-DO-16/02) 

Zastupnik optužbe: Sanda Pavlović Lučić, zamjenica županijske državne odvjetnice u Šibeniku 

Kazneno djelo: ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH

Optuženici: 
Ante Babac i Mišo Jakovljević 

Branitelji optuženika: Frano Baica i Mladen Klarić, odvjetnici iz Šibenika 

Žrtva – ubijen: Miroslav Subotić

Punomoćnik oštećenika: Petar Bačić, odvjetnik iz Splita

Javna sjednica nakon koje su kao neosnovane odbijene žalbe optužbe i obrane te u cijelosti potvrđena prvostupanjska presuda, održana je 06. rujna 2017.

Državni odvjetnik žalio se zbog odluke o kazni. Predložio je preinačenje presude izricanjem kazni zatvora u duljem trajanju za oba optuženika.

Optuženici su u žalbama upirali na bitne povrede odredama kaznenog postupka, povrede kaznenog zakona, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o troškovima kaznenog postupka i odluke o kaznenoj sankciji. Predlagali su ukidanje presude i oslobođenje optuženika od optužbe, odnosno vraćanje predmeta na ponovni postupak prvostupanjskoj instanci.

Vrhovni sud smatra da je nedvojbeno utvrđeno da su oba optuženika predmetne zgode poduzeli radnje opsana u prvostupanjskoj presudi s izravnom namjerom usmrćenja Miroslava Subotića. Njihovo postupanje predstavlja tzv. sukcesivno supočiniteljstvo koje se očituje u naknadnom uključivanju optuženog Miše Jakovljevića u usmrćivanje Miroslava Subotića koje i Ante Babac, svjestan takvih radnji optuženog Jakovljevića i ne ppoduzimajući ništa da ga spriječi, očigledno i prihvaća.