hr | en

Na Županijskom sudu u Sisku, u obnovljenom postupku protiv Petra Baltića i još deset osoba, 1993. godine u odsutnosti pravomoćno osuđenih na kazne zatvora u trajanju od po 20 godina zbog kaznenih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, nakon odustanka tužiteljstva od optužbe, stavljena je izvan snage ranija (osuđujuća) presuda i donijeta je odbijajuća presuda.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optužnicom Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-168/92 od 26. studenog 1992. optuženima Đuri Biraču, kao upravitelju zatvora u Glini, i ostaloj jedanaestorici optuženika, kao čuvarima u zatvoru, stavljeno je na teret da su od 26. lipnja do 31. ožujka 1992. godine u Glini, kao pripadnici četničko-terorističkih postrojbi tzv. SAO Krajine, opt. Birač naredio, a ostali optuženici prihvatili naredbu da se privedeni civili i zarobljeni pripadnici ZNG-a zatvore u ćelije-samice, muče i tuku, od čega su brojni civili i zarobljeni pripadnici ZNG-a zadobili mnogostruke teške tjelesne povrede, a jedan civil (Ivo Palajić) i dvojica zarobljenih pripadnika ZNG-a (Stjepan Šmisl i Ivo Gregurić) od zadobivenih povreda preminuli, pa da su na taj način počinili kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

Navedenu optužnicu možete pogledati ovdje.

Tijek postupka

Optuženicima se sudilo u odsutnosti.

Presudom Okružnog suda u Sisku br. K-25/92 od 22. siječnja 1993. optuženici su proglašeni krivima za oba kaznena djela, za svako kazneno djelo svakom optuženiku su utvrđene kazne zatvora u trajanju od 20 godina te je svaki optuženik osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

VSRH je 7. prosinca 1993. odbio žalbe branitelja okrivljenih Milana Ljubičića i Dragana Matijevića te je u cijelosti potvrdio presudu suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

No 6. veljače 2009. ŽDO iz Siska je podnijelo zahtjev za obnovom kaznenog postupka u odnosu na II-XII osuđene (Petra Baltića, Stevana Bjelajca, Đuku Bogunovića, Milana Ljubičića, Vladu Ćordaša, Dragana Tintora, Petra Vladića, Dragana Matijevića, Iliju Baždara i Radeta Baždara). Zahjev nije podnijet jedino u odnosu na I-osuđenog Đuru Birača.

Zahtjev za obnovom postupka ŽDO u Sisku br. KT-168/92 od 6. veljače 2009. pogledajte ovdje.

Rješenjem Županijskog suda u Sisku broj Kv 135/09 (K-25/92) od 8. srpnja 2009. prihvaćen je zahtjev ŽDO iz Siska i dopuštena je obnova kaznenog postupka.

Navedeno rješenje pogledajte ovdje.

U obnovljenom postupku, nakon odustanka tužitelja od optužbe, stavljena je izvan snage ranija osuđujuća presude te je odbijena optužba.  

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Predmet broj: K- 33/09

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Melita Avedić, predsjednica Vijeća, sutkinja Ljubica Baldar, članica Vijeća, sutkinja Višnja Vukić, članica Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-168/92 od 26. studenog 1992.

Zastupnik optužnice: Ivan Petrkač, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Sisku

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva I ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

Okrivljenici (obnovljeni postupak): Petar Baltić, Stevan Bjelajac, Đuka Bogunović, Milan Ljubičić, Vlado Ćordaš, Dragan Tintor, Petar Vladić, Ilija Đaković, Dragan Matijević, Ilija Baždar i Rade Baždar, sudilo im se u odsutnosti

Branitelji: Domagoj Rupčić, Danko Kovač, Zorko Kostanjšek, Mario Milardović, Željko Andrijević, Željko Stanković, Nada Kovačević, Dragan Crnković, Nataša Čučić, Irena Periček, Dinko Ocvarek

Žrtve: 
– civilne osobe: 
– zlostavljani (zadobili mnogostruke teške tjelesne povrede):
 Stjepan Milošić, Joso Mlađenović, Ivo Kocmanić, Pavao Štajduhar, Stjepan Benković, Branko Žilić, Vojislav Skendžić, Ivica Pereković i Željko Ponižić 
– preminuo uslijed zadobivenih povreda: Ivo Palajić 
– ratni zarobljenici : 
– zlostavljani (zadobili mnogostruke teške tjelesne povrede):
 Josip Čačić, Željko Grbić, Đuro Kovačević i Boris Prišek 
– preminuli uslijed zadobivenih povreda: Stjepan Šmisl i Ivo Gregurić

PRESUDA 

Dana 24. studenog 2009.godine, nakon odustanka tužitelja od optužbe, Vijeće za ratne zločine donijelo je presudu kojom je izvan snage stavljena ranija osuđujuća presude te je odbijena optužba.