hr | en

Dana 15. veljače 2017. Vrhovni sud Republike Hrvatske je po žalbama DORH i svih okrivljenika presudio da se preinačuje pobijana presuda Županijskog suda u Zagrebu od 24. ožujka 2016. u pravnoj oznaci, na način da se iz inkriminacija izuzima ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Naime u ovom kaznenom predmetu je podignuta optužnica 18. studenog 2011. zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika (čl. 122 OKZRH). Na temelju te optužnice je Županijski sud u Zagrebu presudom od 31. listopada 2012. proglasio krivim sve optuženike. Ta je presuda zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja ukinuta rješenjem VSRH od 16. travnja 2014. i postupak je vraćen na ponovno suđenje. U ponovljenom postupku ŽDO Zagreb je podneskom od 8. veljače 2016. izmijenilo optužnicu te okrivljenike uz ratni zločin protiv ratnih zarobljenika optužio i za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, koji su po izmijenjenoj optužnici proglašeni krivima u ponovljenom postupku.

Stoga je sud prvog stupanja počinio bitnu povredu odredaba kaznenog postupka – zabrane “reformacije in peius”, jer kada postoji žalba optuženika (a DORH se žalilo samo po pitanju visine kazne) presuda u ponovljenom postupku se ne može izmijeniti na štetu okrivljenika.

Iz naprijed navedenih razloga, VSRH je svojom presudom ujedno preinačio pobijanu presudu u pogledu visine kazni pa je:
okr. Stjepana Klarića za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika osudio na zatvorsku kaznu od 4 godine i 6 mjeseci, okr. Dražena Pavlovića na 2 godine, okr. Viktora Ivančana 3 godine, Željak Živeca na 2 godine i okr. Gorana Štrukelja na jednu godinu i 5 mjeseci zatvora.
Svim okrivljenicima se u zatvorske kazne uračunava vrijeme uhićenja i pritvora.

19. 02. 2015. započelo ponovljeno suđenje protiv Stjepana Klarića, Dražena Pavlovića, Viktora Ivančina, Željka Živeca i Gorana Štrukelja, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH i čl. 122. u svezi čl. 28. st. 2. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Dana 24. ožujka 2016. godine Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu objavilo je nepravomoćnu presudu za zločine počinjene u zagrebačkoj Gajevoj ulici i Kerestincu. Svi optuženici proglašeni su krivima za počinjenje ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika,  iz čl. 122 OKZRH i ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, iz  čl.120 OKZRH. Zločin je počinjen u periodu od prosinca 1991. do 25. svibnja 1992. godine.

izrečene kazne zatvora:

I opt. Stjepan Klarić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 8 godina (čl. 122 OKZRH 5 god., čl.120 OKZRH 5 god.)

II opt.  Dražen Pavlović osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 3 godine (čl. 122 OKZRH 2 god., čl. 120 OKZRH 2 god.)

III opt. Viktor Ivančin osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 5 godina (čl. 122 OKZRH 3 god., čl. 120 OKZRH 3 god.)

IV opt. Željko Živec osuđen je na 1 godinu i 6 mjeseci (čl. 122 OKZRH)

V opt. Goran Štrukelj osuđen je na 2 godine (čl. 120 OKZRH) ( nije bio prisutan tijekom izricanja presude)

Prvooptuženiku i trećeoptuženiku određen je istražni zatvor s obzirom na visinu kazne koja im je izrečena te su odmah upućeni na izvršenje iste.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana: Stjepana Klarića, Dražena Pavlovića, Viktora Ivančina, Željka Živeca i Gorana Štrukelja zbog počinjenja kaznenog djela ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. i čl. 122. u svezi čl. 28. st. 2. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Okrivljenike se tereti da su od prosinca 1991. do 25. svibnja 1992. u Zagrebu i Kerestincu; za vrijeme trajanja oružanog sukoba između oružanih snaga Republike Hrvatske i srpskih paravojnih formacija; okrivljeni Klarić kao zapovjednik Konačišta ratnih zarobljenika koje se prvotno nalazilo u Zagrebu, a potom u vojarni “Kerestinec” okrivljeni Pavlović, Ivančin, Živec i Štrukelj, kao pripadnici Hrvatske vojske nadzirući rad stražarskih službi te kao takvi nadređeni ostalim stražarima – pripadnicima Hrvatske vojske u navedenom Konačištu i imajući faktičnu ovlast nadzora nad njima; a svi odgovorni za primjenu propisa međunarodnog ratnog prava počinili navedeno kazneno djelo. Naime, okrivljeni Klarić je u navedenom svojstvu dopuštao spomenutim okrivljenicima i ostalim podređenim stražarima te drugim pripadnicima Hrvatske vojske da zatočene ratne zarobljenike fizički i psihički zlostavljaju i s njima u tome sam sudjelovao, a kad sami nisu u tome sudjelovali; znajući da se ratni zarobljenici fizički i psihički zlostavljaju; spomenuti okrivljenici nisu poduzeli ništa da takva protuzakonita postupanja spriječe i kazne, čime su pristali da njima podređene osobe nastave s takvim protupravnim radnjama kao i na njihove posljedice. Tereti ih se da su u navedenom razdoblju na razne načine zlostavljali ukupno 26 osoba čime su im nanijeli velike patnje i ozljede tjelesnog integriteta i zdravlja.

U listopadu 2012., pred kraj prvostupanjskog postupka, zastupnik optužbe pisanim putem izmijenio je optužnicu. Optuženici se terete za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, u razdoblju od sredine mjeseca siječnja 1992. do 29. travnja 1992., i to prvooptuženi Stjepan Klarić temeljem zapovjedne odgovornosti – nesprečavanja podređenih da muče i nečovječno postupaju prema ratnim zarobljenicima te za neposredno počinjenje kaznenog djela. Ostala četvorica optuženika terete se počinjenje radnji kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, dakle kao neposredni počinitelji.
Optužnica je specificirana u odnosu na Nadu Miličević, Milorada Blagojevića, Miloša Crnkovića i Rajku Majkić, svjedoke koje je tužiteljstvo predložilo tijekom glavne rasprave. Također, kao radnje počinjenja kaznenog djela navedene su: primoravanje ratnih zarobljenika na spolne odnose sa zarobljenicama kao i silovanja zarobljenica.

OPĆI PODACI 

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: 9 K-RZ-6/11

Vijeće za ratne zločine: sudac Marijan Garac, predsjednik Vijeća, sutkinja Mirjana Rigljan, članica Vijeća, sudac Petar Šakić, član Vijeća 

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, broj K-DO-384/10 od 18. studenoga 2011.

Zastupnik optužbe: Robert Petrovečki, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu

Kazneno djelo: ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. i čl. 122. u svezi čl. 28. st. 2. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Optuženici:
Stjepan Klarić, Dražen Pavlović, Viktor Ivančin, Željko Živec i Goran Štrukelj

Branitelji optuženika:
Berislav Herceg, odvjetnik iz Zagreba, branitelj I. opt.
Enver Vučetić, odvjetnik iz Zagreba, branitelj II. opt.
Mario Medak, odvjetnik iz Zagreba, branitelj III. opt.
Tomislav Jonjić, odvjetnik iz Zagreba, branitelj IV. opt.
Gordan Preglej, odvjetnik iz Zagreba, branitelj V. opt.

Žrtve (fizički, psihički i/ili seksualno zlostavljani/e): Đorđe Jovičić, Dobroslav Gračanin, Milka Badrić, Milena Adamović, Danica Vuruna, Danica Poznanović, Zorka Hrkić, Pantelija Zec, Slobodan Kukić, Tomislav Božović, Damir Kalik, Branko Zeljak, Milorad Đuričić, Branimir Skočić, Miodrag Nikolić, Petra Došen, Vid Ninić, Slobodan Jasenski, Ljuban Grab, Dušica Nikolić, Borivoj Rogić, Nenad Filipović, Nebojša Kostadinović, Vojkan Živković, Nada Grab, jedna neutvrđena osoba, Nada Miličević, Milorad Blagojević, Miloš Crnković i Rajka Majkić

PRESUDA

Dana 31. listopada 2012. objavljena je presuda Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu kojom su optuženici nepravomoćno proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora:
– prvooptuženi Stjepan Klarić osuđen je na 3 godine i 6 mjeseci zatvora,
– drugooptuženi Dražen Pavlović na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine,
– trećeoptuženi Viktor Ivančin na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine,
– četvtooptuženi Željko Živec na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine,
– petooptuženi Goran Štrukelj na zatvorsku kaznu u trajanju od 1 (jedne) godine.

Protiv prve trojice pritvor je ukinut, a svim optuženicima u kaznu zatvora uračunat će se vrijeme provedeno u pritvoru i to prvoj trojici od 22. studenoga 2010. do 31. listopada 2012., četvrtooptuženiku od 22. studenoga 2010. do 16. srpnja 2012., a petooptuženom Štrukelju od 22. studenoga 2010. do 14. veljače 2012. te od 16. svibnja 2012. do 16. srpnja 2012.

Sjednica Žalbenog vijeća VSRH održana je 16. travnja 2014. godine. Prvostupanjska presuda je ukinuta i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno raspravljanje.