hr | en

VSRH je utvrdio da je zahtjev za zaštitu zakonitosti osnovan i da je pravomoćnom presudom Okružnog suda u Sisku br. K-24/92 od 25. svibnja ’93. i presudom VSRH br. I Kž 833/93 od 30. studenog ’93. povrijeđen zakon na štetu osuđenih Nikole Radiševića, Jove Zubanovića, Sime Plavljenića i Dušana Paunovića, pa je ukinuo navedene presude i predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. 
Glavna rasprava na Županijskom sudu u Sisku započela je 15. rujna 2009. 
Nakon što je državno odvjetništvo odustalo o optužbe, sud je 07. siječnja 2010. obustavio kazneni postupak protiv Radiševića, Zubanovića, Plavljenića i Paunovića. 

OPTUŽNICA

Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Sisku br. KT-178/92, izmjenjenoj 15. rujna 2009. godine, optuženike se tereti da su 16. kolovoza 1991. u zaseoku Bjelovac pored Peckog, zajedno sa više nepoznatih pripadnika srpske paravojne postrojbe, naoružani puškama i sjekirama, znajući da Stjepan, Đuro i Mato Horvat te Ivan Bugarin svakodnevno dolaze hraniti stoku u Bjelovac, napali ih samo zato što su hrvatske nacionalnosti i usmrtili ih ispalivši u njih više hitaca iz pušaka te udarajući ih sjekirom po glavi i tijelu, dakle da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba izvršili napad na civilne osobe kojeg posljedica je smrt pa da su time počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH.

Izmjenu optužnice od 15. rujna 2009. pogledajte ovdje.

RANIJI TIJEK POSTUPKA

Okružno javno tužilaštvo Sisak je podiglo optužnicu br. KT-178/92 od 30. studenog 1992. kojom je optuženike teretilo za počinjenje krivičnog djela iz čl. 142. st. 1. preuzetog KZJ (ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH).

Okrivljnicima je suđeno u odsutnosti.

Okružni sud u Sisku je 25. svibnja 1993. objavio presudu kojom su okrivljenici proglašeni krivima i osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina (svaki). Presudu možete pogledati ovdje.

Presudom VSRH broj I Kž 833/1993 od 30. studenog 1993. odbijena je žalba okrivljenika, izjavljena po braniteljici po službenoj dužnosti, te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

No DORH je u siječnju 2009. godine podigao zahtjev za zaštitu zakonitosti proti navedenih presuda Okružnog suda u Sisku i Vrhovnog suda RH.

VSRH je, u sjednici vijeća održanoj 25. veljače i 11. ožujka, presudio da je zahtvjev za zaštitu zakonitosti osnovan i da je gore navedenim presudama Okružnog suda u Sisku i Vrhovnog suda RH povrijeđen zakon na štetu osuđenih, pa je ukinuo navedene presude i predmet vratio sudu prvog stupnja na ponovno suđenje. Pogledajte presudu VSRH

Prema Vrhovnom sudu RH, zakon je povrijeđen jer se osuđujuća presuda temelji na iskazu koji se ne može koristiti kao dokaz u kaznenom postupku. Naime, svjedok Marijan Gregurinčić, koji je jedini kao počinitelje imenovao okrivljenike, svoja saznanja crpi iz obavijesti koje su mu kao policajcu dali građani i to kada je, postupajući po kaznenoj prijavi u drugom krivičnom postupku, tražio obavijesti.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-15/09

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Melita Avedić, predsjednica Vijeća, sudac Predrag Jovanić, član Vijeća, sutkinja Ljubica Balder, članica Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj: KT-178/92 od 30. studenog 1992., izmijenjena na glavnoj raspravi 15. rujna 2009.

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1 OKZRH 

Optuženici: Nikola Radišević, Jovo Zubanović, Simo Plavljenić i Dušan Paunović – nalaze se u bijegu, sudi im se u odsutnosti 

Optužnicu zastupa: Jadranka Huskić, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Sisku 

Branitelji: 
Domagoj Rupčić, branitelj I-optuženog Nikole Radiševića, 
Zorko Kostanjšek, branitelj II-optuženog Jove Zubanovića, 
Željko Andrijević, branitelj III-optuženog Sime Plavljanića, 
Danko Kovač, branitelj IV-optuženog Dušana Paunovića.

Žrtve – ubijeni: 
Stjepan Horvat, Đuro Horvat, Mato Horvat i Ivan Bugarin

IZVJEŠTAJI S RAPRAVE

Glavna rasprava započela je 15. rujna 2009. godine.

Ročišta su održana i 26. listopada i 8. prosinca. Dana 21. prosinca rasprava, iako zakazana, nije nastavljena.

Nakon što je državno odvjetništvo odustalo o optužbe, sud je 07. siječnja 2010. obustavio kazneni postupak protiv Radiševića, Zubanovića, Plavljenića i Paunovića.

Rješenje o obustavi možete pogledati ovdje.