hr | en

Nakon provedene rasprave, u obnovljenom kaznenom postupku, optuženik, Dejan Milović, tempore criminis bivši pripadnik pogranične jedinice milicije “Gračac” tzv. RSK,  15. prosinca 2016. oglašen je krivim i osuđen na tri godine zatvora.

Tijek kaznenog postupka:

Pred Županijskim sudom u Splitu, protiv opt. Dejana Milovića, provedeno je suđenje za ratni zločin nad civilima, povodom izvanrednog pravnog lijeka – obnove kaznenog postupka.
Optuženik je presudom Okružnog suda u Šibeniku od 8. travnja 1993., potvrđenom presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 17. studenog 1993., u postupku vođenom u njegovoj odsutnosti proglašen krivim zbog počinjenja ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st.1. (sada članak 120. st.1.) OKZRH te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina.

Međutim, pravomoćnim rješenjem Županijskog suda u Šibeniku od prosinca 2010. prihvaćen je zahtjev optuženika za obnovu kaznenog postupka, iako on nije bio prisutan. Dopuštenom obnovom predmet je vraćen u stanje istrage. Optuženica je po provedenoj istrazi podignuta u veljači 2014. Temeljem izmjena Zakona o primjeni Statuta MKS predmet je na postupanje dostavljen Županijskom sudu u Splitu kao stvarno i mjesno nadležnom sudu.

Nakon provedene rasprave, u obnovljenom kaznenom postupku, optuženik, tempore criminis bivši pripadnik pogranične jedinice milicije “Gračac” tzv. RSK,  15. prosinca 2016. oglašen je krivim i osuđen na tri godine zatvora.

Javna sjednica održana je na Vrhovnom sudu 18. svibnja 2017.

Državni odvjetnik žalio se zbog odluke o kazni, s prijedlogom da Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, preinači prvostupanjsku presudu i optuženika osudi na kaznu zatvora u duljem trajanju.

Optuženik se žalio zbog svih žalbenih osnova, s prijedlogom da ga se oslobodi optužbe, a podredno da Vrhovni sud ukine prvostupanjsku presudu i predmet vrati na ponovno suđenje pred sud prvog stupnja.

Vrhovni sud odbio je žalbe kao neosnovane i u svemu potvrdio prvostupanjsku presudu.

OPĆI PODACI

Toponim: Zločin u okolici Gračaca

Županijski sud u Splitu

Vijeće za ratne zločine: sudac Vladimir Živaljić, predsjednik vijeća,
Optužnica: ŽDO-a u Sisku, broj Kt-44/92 od 25. veljače 2014.

Optužbu zastupa:  

Kazneno djelo:
ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OK ZRH

Optuženik, sudi mu se u odsutnosti:

Dejan Milović

Obrana:

Opunomoćnik oštećenog: /

Žrtve, fizički zlostavljani:

Božica Boja Smolić, Niko Smolić, Ante Smolić, Zorka Smolić