hr | en

Zagreb, 21.09.2021.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske je donio presudu kojom je odbio žalbe stranaka i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu. Time je postala pravomoćna presuda kojom su četvorica optuženika proglašeni krivim za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Prvi je optuženik osuđen na kaznu zatvora 10 (deset) godina, drugi optuženika na kaznu zatvora 9 (devet) godina, treći optuženik na kaznu zatvora 5 (pet) godina i četvrti optuženik na kaznu zatvora 7 (sedam) godina. Svim optuženicima je suđeno u odsutnosti.

Četvorica optuženika su osuđeni zbog mučenja i zlostavljanja ratnih zarobljenika za vrijeme oružanog sukoba od rujna 1991. do ožujka 1992 . Veća grupa ratnih zarobljenika je dovedena i smještena u zarobljenički logor koji je bio u sklopu postojećeg zatvora. Prvi optuženik (zapovjednik zarobljeničkog logora) i drugi optuženik (upravitelj zatvora) su znali da pojedini stražari i druge osobe tuku zarobljenike palicama i električkim kabelima, zlostavljaju puštanjem struje kroz tijelo i na druge načine psihički i fizički zlostavljaju. Nisu ništa poduzeli da se počinitelji ovakvih protupravnih postupanja u tome spriječe odnosno da ih se u tome na učinkovit način suzbije i kazni. Gotovo su svi zarobljenici bili izloženi takvom postupanju, među njima i 20 zarobljenih policajaca. Na taj su način ovi optuženici omogućili neposredno počinjenje kaznenog djela. Time su i oni sami, radnjom nečinjenja, počinili kazneno djelo. Pored toga, prvi optuženik je osobno tukao trojicu zarobljenika.

Treći optuženik (zamjenik upravitelja zatvora i ujedno stražar zatvora) te četvrti optuženik (stražar) sudjelovali su zajedno s drugim osobama u psihičkom i fizičkom zlostavljanju zarobljenika. Treći optuženik je palicom tukao jednog zarobljenog policajca, a četvrti optuženik je sudjelovao u batinjanju i mučenju petorice zarobljenih policajaca puštanjem struje kroz tijelo.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra da će kazne zatvora na koju su osuđeni svaki od četvorice optuženika ispuniti svrhu kažnjavanja. U odnosu na sve optuženike otegotnim je cijenjeno što su kazneno djelo počinili s najvišim stupnjem kaznene odgovornosti. Okolnosti počinjenja djela po svom intenzitetu nadilaze uobičajena fizička i psihička zlostavljanja. Uključuju takvu količinu agresije i brutalnog ponašanja prema potpuno bespomoćnim žrtvama (koje su mučene i elektro šokovima) i zbog toga zaslužuju veći prijekor. Drugi optuženik je osuđivan za istovrsno djelo. Olakotnim je prvom, trećem i četvrtom optuženiku cijenjenja prijašnja neosuđivanost.

Ove kazne će i utjecati na svijest građana da je činjenje kaznenih djela pogibeljno te da je kažnjavanje njihovih počinitelja opravdano. Time će se istovremeno pojačati povjerenje građana u pravni poredak koji treba biti utemeljen na vladavini prava. Kazne sadrže i dostatnu količinu društvene i moralne osude za zlo koje su optuženici prouzrokovali žrtvama.

 

Zagreb, 24.02.2021.

Na Županijskom sudu u Zagrebu četvorica pripadnika paravojnih postrojbi za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Glini, u prostorijama kazneno – popravnog doma, koji je u to vrijeme služio kao zarobljenički logor, u odsutnosti oglašeni krivim i osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne.

  1. Opt. Stanko Palančan, komandant zarobljeničkog logora, osuđen je na 10 godina zatvora za nesprječavanje podređenih pripadnika u mučenju i zlostavljanju zarobljenika, ali i kao neposredni počinitelj.
  2. Opt. Đuro Birač osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 9 godina jer usprkos stvarnim zapovjednim ovlastima nad stražarima u zatvoru i odgovornosti za zarobljenike, takva postupanja nije spriječio, suzbio i kaznio.
  3. Opt. Rade Baždar kao neposredni počinitelj osuđen je na 5 godina zatvora.
  4. Opt. Stevan Bjelajac, zatvorsku čuvar, za sudjelovanje u mučenju, psihičkoj i fizičkoj torturi nad zarobljenicima, osuđen je na 7 godina zatvora.

Kazneni postupak, u međuvremenu je protiv opt. Nedjeljka Petrovića, zbog odustanka optužbe od kaznenog progona, obustavljen.

Na Županijskom sudu u Zagrebu u tijeku je rasprava u kaznenom postupku protiv petorice optuženika, nekadašnjih pripadnika paravojnih formacija tzv. SAO Krajine zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. Optuženicima se sudi u odsutnosti.

Optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Sisku podignuta je protiv I. okrivljenog Stanka Palančana, tempore criminiskomandanta zarobljeničkog logora, koji se nalazio u prostorijama Kazneno – popravnog doma u Glini i načelnika sigurnosti Štaba Teritorijalne obrane Glina, II. okrivljenog Đure Birača, upravitelja zatvora u Kazneno – popravnom domu u Glini, koji je po navodima optužnice služio kao zarobljenički logor, III. okrivljenog Rade Baždara, IV. okrivljenog Stevana Bjelajca i V. okrivljenog Neđeljka Petrovića, koji su tijekom inkriminiranog perioda u opisanom zarobljeničkom logoru bili stražari.

Inkriminacija: činjenični i pravni opis te pravna kvalifikacija:

Optuženicima se na teret stavlja da su:

– u razdoblju od 16. rujna 1991. do 14. ožujka 1992. godine, u Glini, u prostorijama Kazneno – popravnog doma, koji je u to vrijeme služio i kao zarobljenički logor, za vrijeme oružanog sukoba između paravojnih formacija tzv. SAO Krajine i regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije, nakon što je veća grupa zarobljenih hrvatskih policajaca i pripadnika Zbora narodne garde po zarobljavanju u Hrvatskoj Kostajnici dovedena i smještena u prostorije ovog logora, u koji logor su inače dovođeni zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga, ali i veći broj civilnih osoba hrvatske nacionalnosti s područja Banovine, suprotno odredbama čl. 3. st. 1. toč.  a) i c), čl. 13. i čl. 130. III Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. godine, odredbama čl. 86. i 87. Dopunskog protokola Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava međunarodnog oružanog sukoba (Protokol I od 08. lipnja 1977.) te odredbama čl. 4. st. 2. a) i e) Dopunskog protokola Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II od 8. lipnja 1977.) tijekom ispitivanja, zarobljenike tukli, batinali, zlostavljali ih puštanjem struje kroz tijelo i na druge načine iste psihički i fizički zlostavljali, odnosno iako su bili svjesni da pojedini stražari i druge osobe koje su sudjelovale u ispitivanju zarobljenika, iste tuku, psihički i fizički zlostavljaju, usprkos stvarnim i zapovjednim ovlastima nad stražarima u zatvoru i odgovornosti za sigurnost zarobljenika, nisu poduzeli ništa da takva protupravna postupanja spriječe, suzbiju i kazne, pa su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika – označeno i kažnjivo po čl. 122. Osnovnog kaznenog zakona Republike Hrvatske, odnosno kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv ratnih zarobljenika nečinjenjem – označeno i kažnjivo po čl. 122. u vezi čl. 28. OKZ RH;

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta:13 K-rz-8/16

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Željka Skomeršić, predsjednica vijeća, sudac Zdravko Majerović, član i Renata Pražetina Kaleb, članica

Optužnica: ŽDO-a u Sisku

Zastupnik optužbe:Stupe Vrdoljak, zamjenik Županijske državne odvjetnice u Sisku

Kazneno djelo: ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH,  a u odnosu na I. opt. i II. opt. kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika počinjen nečinjenjem – označeno i kažnjivo po čl. 122. u vezi čl. 28. OKZ RH

Optuženici:

  1. opt. Stanko Palančan, nedostupan hrvatskom pravosuđu, sudi mu se u odsutnosti, s prebivalištem u Republici Srbiji
  2. opt. Đuro Birač, nedostupan hrvatskom pravosuđu, sudi mu se u odsutnosti, s prebivalištem u Republici Srbiji
  3. opt. Rade Baždar, nedostupan, prebiva u Republici Srbiji
  4. opt. Stevan Bjelajac, nedostupan, prebiva u Republici Srbiji
  5. opt. Neđeljko Petrović, sudi mu se u odsutnosti, s prebivalištem u Republici Srbiji

Žrtve: 

  1. R., D. V, M. B., D. V., V. S., R. S., K.B., N.M., R.H., I.M., J. D., K.F., Z.M., I.V., S.R., F. T., Z. K., N. Đ., T. T., S. I., K. D., fizički i psihički zlostavljani pripadnici policijskih snaga RH;

M.M., J. Č., fizički i psihički zlostavljani pripadnici Zbora narodne garde;