hr | en

Postupak protiv opt. Rade Miljevića za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

OPTUŽNICA (SAŽETAK) 

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku podignulo je optužnicu br. K-DO-3/06, od 4. rujna 2006. godine, protiv opt. Rade Miljevića. Optuženiku se stavlja na teret da je, dana 20. rujna 1991. godine, u Glini, kao pripadnik nelegalnih vojnih snaga tzv. “Srpske autonomne oblasti (SAO) Krajine”, koristeći okolnosti oružane pobune na tom području, protivno odredbama čl. 3. IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata, od 12. kolovoza 1949. godine, i čl. 4., t.1. i 2., Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), od 8. lipnja 1977. godine, zajedno sa neutvrđenim brojem naoružanih i uniformiranih, nepoznatih pripadnika istih vojnih snaga, iz zatvora u Glini, izveo zatočene civile Janka Kaurića, Milana Litrića, Borislava Litrića i Antu Žužića. Pod izgovorom da će ih poslati u kninski zatvor odveli ih na brdo Pogledić gdje su ih ubili iz vatrenog oružja. 

Optuženiku se stavlja na teret da je kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba ubio civile, pa je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratni zločin protiv civilnog stanovništva, opisano i kažnjivo u čl. 120., st. 1., OKZ-a RH.

Optužnicu Županijskog državnog odvjetništva u Sisku broj K-DO-3/06 od 04. rujna 2006. možete pogladati ovdje.

Optužnica je izmijenjena na glavnoj raspravi 09. svibnja 2007. Zamjenik ŽDO izmijenio je činjenični opis kaznenog djela, tako da se optuženika tereti da je prema predhodnom dogovoru s pripadnicima diverzantske grupe Jose Kovačevića izveo oštećene civile iz zatvora i predao ih kako bi bili likvidirani.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Predmet : K-14/12

Vijeće za ratne zločine (u drugom ponovljenom postupku):  sutkinja Melita Avedić, predsjednica Vijeća; sutkinja Alenka Lešić, članica Vijeća; sudac Željko Mlinarić, član vijeća 

Optužnica: ŽDO-a u Sisku, broj K-DO-03/06 od 04. rujna 2006. godine, izmijenjena na glavnoj raspravi 09. svibnja 2007. godine

Zastupnik optužbe: Marijan Zgurić, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Siska 

Kazneno djelo: ratni zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona (OKZ) RH

Optuženik: Rade Miljević 

Branitelji: Zorko Konstanjšek, odvjetnik iz Siska; Domagoj Rupčić, odvjetnik iz Siska; Veljko Miljević, odvjetnik iz Zagreba

Žrtva – ubijeni civili: Janko Kaurić, Milan Litrić, Borislav Litrić, Ante Žužić

Punomoćnik oštećenika: Darko Rogan, odvjetnik iz Zagreba

Nakon ponovljenog postupka, koji je započeo 28. ožujka 2008. godine, a koji se, u odnosu na prvo suđenje, vodio pred izmijenjenim Vijećem za ratne zločine Županijskog suda u Sisku, 17. prosinca 2008. godine objavljena je presuda kojom je optuženi Rade Miljević proglašen krivim za kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret, odnosno da je 20. rujna 1991. godine iz zatvora u Glini izveo zatočene civile Janka Kurića, Milana Litrića, Borislava Litrića te Antu Žužića te ih radi likvidacije predao neutvrđenom broju naoružanih nepoznatih osoba, koje su ih dočekale pred zatvorom u Glini, te su isti usmrćeni hicima iz vatrenog oružja na brdu Pogledić iznad Gline.

Presuda je donesena nakon provedenog ponovljenog postupka.

Naime, VSRH ukinuo je presudu donesenu 18. lipnja 2007. godine, kojom je optuženiku izrečena kazna zatvora u trajanju od 14 godina. VSRH je ocijenio da je činjenično stanje nepotpuno i pogrešno utvrđeno te je naložio prvostupanjskom sudu ponovno izvođenje svih dokaza, a posebice iskaza svjedoka koji su iskazivali proturječno te je naložio da se temeljem tih ponovno provedenih dokaza utvrdi činjenično stanje.

U ponovljenom postupku, koji je započeo 28. ožujka 2008. godine, a završio 17. prosinca 2008. godine, održano je 11 ročišta, na kojima je ispitano ukupno 24 svjedoka. Optuženik je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od 12 godina. 

No VSRH je ukinuo presudu ŽS u Sisku od 17. prosinca 2008. godine i vratio je predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje pred izmijenjeno vijeće.

Izvještaj sa javne sjednice VSRH pogledajte ovdje.

Glavna rasprava u trećem (drugom ponovljenom) postupku započela je 25. listopada 2010. godine.

PRESUDE

Dana 13. lipnja 2007. godine Vijeće za ratne zločine ŽS u Sisku objavilo je presudu kojom je Rade Miljević proglašen krivim za kazneno djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina

Vrhovni sud RH je ukinuo presudu Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Sisku zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. 

Dana 17. prosinca 2008. godine objavljena je presuda kojom je optuženik proglašen krivimte mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina. Pritvor protiv optuženika je produžen. 

Vijeće Vrhovnog suda RH je na sjednici održanoj 09. lipnja 2009. godine ukinulo presuduVijeća za ratne zločine Županijskog suda u Sisku te je predmet vratilo na ponovni postupak pred izmijenjeno vijeće. Odluku VSRH pogledajte ovdje.

Dana 22. studenoga 2012. godine Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Sisku objavilo je presudu kojom se optuženog Miljevića oslobađa optužbe

Dana 21. siječnja 2014. godine VSRH potvrdio je oslobađajuću presudu.

MIŠLJENJE O POSTUPKU

Prikaz i mišljenje promatračkog tima nakon provedenog prvog prvostupanjskog postupka možete pročitati ovdje.

Mišljenje promatračkog tima nakon provedenog ponovljenog postupka možete vidjeti ovdje