hr | en

Agencija SENSE i njen sljedbenik, SENSE – Centar za tranzicionu pravdu su od 1998. do 2019. izvještavali o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). U tom periodu SENSE je snimio preko pedeset intervjua sa glavnim akterima historije MKSJ. Na toj jedinstvenoj zbirci svjedočanstava temelji se projekat Usmena historija MKSJ, onako kako je dokumentirao SENSE.

Usmena historija MKSJ otkriva probleme, uspjehe i neuspjehe Tribunala, u vreme kada su nastajali. Njen cilj je da ovaj historijski zapis razvoja MKSJ i međunarodnog krivičnog pravosuđa učini široko i trajno dostupnim javnosti i doprinese razumjevaniju njegovog rada.

Među sugovornicima su svi predsjednici i glavni tužioci MKSJ, suci, tužioci, tajnici Suda, istražitelji, branioci, upravnici Pritvorske jedinice UN i mnoge druge ličnosti uključene u aktivnosti Tribunala. Ovim projektom SENSE Centar prvi put sve intervjue objavljuje na jednom mjestu i u cijelosti.

Usmena historija MKSJ dostupna je na poveznici:

https://ictyoralhistory.sensecentar.org/