hr | en

Memorijalni centar Srebrenica – Potočari i Agencija SENSE u nedjelju, 21. rujna 2014., s početkom u 13.00 svečano otvaraju SENSE – DOKUMENTACIONI CENTAR SREBRENICA (Istraga, rekonstrukcija i procesuiranje srebreničkih zločina iz jula 1995. u MKSJ), Multimedijalna soba / Memorijalni centar Srebrenica – Potočari.

SENSE – DOKUMENTACIONI CENTAR SREBRENICA

Zločini koji su u srpnju 1995. godine počinjeni u Srebrenici bili su predmet devet suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Prateći ta suđenja i izvještavajući iz dana u dan o tome šta je rečeno i viđeno u sudnicama, SENSE je prikupio obimnu dokumentaciju: hiljade sati snimaka svjedočenja preživjelih, očevidaca i počinilaca zločina, dokumentarne snimke iz jula 1995, fotografije mjesta zločina i zračne snimke, vojne dokumente zaplijenjene u štabovima jedinica koje su u julu 1995. sudjelovale u napadu na zaštićenu zonu.

U želji da tu živu istorijsku građu vrati tamo gdje pripada, SENSE je u suradnji sa Memorijalnim centrom u Potočarima osnovao Dokumentacioni centar Srebrenica. Cilj Centra je da, uz pomoć iskaza svjedoka i drugih dokaza izvedenih na suđenjima, prikaže kako su događaji iz srpnja 1995. istraženi, rekonstruirani i procesuirani u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.

Srebrenička kronika se u Dokumentacionom centru  predstavlja na dva nivoa. Prvi je multi-ekranska projekcija kronologije događaja iz srpnja 1995, praćena sa osam video-prezentacija ključnih segmenata ‘srebreničke priče’: od svjedočenja preživjelih iz masovnih egzekucija, do sudskog epiloga.

Agencija SENSE

Na drugom nivou, onima koji žele da se podrobnije upoznaju sa iskazima pojedinih svjedoka ili da analiziraju dokumente uvedene u dokaze,  na raspolaganju je  “Srebrenička kolekcija” u bazi podataka Dokumentacionog centra. Ona sadrži više od hiljadu sati snimaka kompletnih iskaza  preživjelih sa stratišta, članova porodica žrtava, istražitelja tužilaštva, forenčkih eksperata, optuženih koji su priznali sudjelovanje u zločinima i drugih svjedoka uz čiju su pomoć rekonstruirana zbivanja iz jula 1995. Baza podataka, takođe, sadrži i obilje vojnih dokumenata, mapa, zračnih snimaka i fotografija mjesta zločina, kao i video-snimke nastale u vrijeme događaja, uvedene u dokaze na  suđenjima.

Dokumentacioni centar nije ustanovljen da bi prikazao sveobuhvatnu sliku svih zbivanja i svih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini i na području Srebrenice. Njegove su ambicije znatno skromnije: predstaviti, na osnovu materijala prezentiranog u sudnicama, kako su događaji iz jula 1995. istraženi, rekonstruirani i procesuirani u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Ništa više, ali i ništa manje od toga.