hr | en

Memorijalni centar Srebrenica – Potočari i Agencija SENSE u nedjelju, 21. rujna 2014., s početkom u 13.00 svečano otvaraju SENSE – DOKUMENTACIONI CENTAR SREBRENICA (Istraga, rekonstrukcija i procesuiranje srebreničkih zločina iz jula 1995. u MKSJ), Multimedijalna soba / Memorijalni centar Srebrenica – Potočari.

SENSE – DOKUMENTACIONI CENTAR SREBRENICA

Zločini koji su u srpnju 1995. godine počinjeni u Srebrenici bili su predmet devet suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Prateći ta suđenja i izvještavajući iz dana u dan o tome šta je rečeno i viđeno u sudnicama, SENSE je prikupio obimnu dokumentaciju: hiljade sati snimaka svjedočenja preživjelih, očevidaca i počinilaca zločina, dokumentarne snimke iz jula 1995, fotografije mjesta zločina i zračne snimke, vojne dokumente zaplijenjene u štabovima jedinica koje su u julu 1995. sudjelovale u napadu na zaštićenu zonu.

U želji da tu živu istorijsku građu vrati tamo gdje pripada, SENSE je u suradnji sa Memorijalnim centrom u Potočarima osnovao Dokumentacioni centar Srebrenica. Cilj Centra je da, uz pomoć iskaza svjedoka i drugih dokaza izvedenih na suđenjima, prikaže kako su događaji iz srpnja 1995. istraženi, rekonstruirani i procesuirani u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.

Srebrenička kronika se u Dokumentacionom centru  predstavlja na dva nivoa. Prvi je multi-ekranska projekcija kronologije događaja iz srpnja 1995, praćena sa osam video-prezentacija ključnih segmenata ‘srebreničke priče’: od svjedočenja preživjelih iz masovnih egzekucija, do sudskog epiloga.

Agencija SENSE