hr | en

U sklopu projekta „Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela“ financiranog od strane Europske komisije i sufinanciranog sredstvima Ureda za Udruge Vlade RH prošlog je četvrtka i petka (29.-30.lipnja 2017.) održan trening za profesionalce. Na spomenutom treningu predavači su bili:

Julijana Stipišić (ŽDO) – Žrtve u kaznenom postupku

Ljiljana Stipišić (Županijski sud u Splitu) – Prava žrtve u istrazi, praksa nacionalnih sudova i ESLJP

Nives Jozić (Documenta) – Metodologija istraživanja

Ana Šeničnjak (Nacionalni pozivni centar, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima) – Predrasude i stereotipi

Dijana Kesonja (Regionalni ured Pučke pravobraniteljice Rijeka) – Žrtve diskriminacije u kaznenom i prekršajnom postupku

Ljiljana Šupraha (Udruga Bijeli krug Hrvatske) – Posljedice žrtava kaznenih djela

Sudionici Treninga bili su zaposlenici Županijskog i Općinskog državnog odvjetništva, Županijskog i Općinskog suda, Prekršajnog suda, Centra za socijalnu skrb, MUP-a, Ureda pučke pravobraniteljice, kao i udruga koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama. Kroz niz konstruktivnih rasprava izloženi su brojni primjeri iz prakse, problemi s kojima se susrećemo u svome radu, kao i načini pristupa i rješavanju istih.

Ovim putem se zahvaljujemo svim sudionicima na prisustvovanju i aktivnom sudjelovanju jer kvalitetan i cjelovit pristup problematici moguć je jedino kroz međuresornu suradnju, zainteresiranost i aktivno sudjelovanje svih aktera.

Također, zahvaljujemo se i našim predavačima, kao i Pravosudnoj akademiji i Uredu pučke pravobraniteljice RH na sudjelovanju u organizaciji Treninga.