hr | en

U utorak, 22. kolovoza 2017. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je izveštaj Pravni i institucionalni okvir u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava rata. Izveštaj daje kratak pregled postojećeg sistema u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava, ukazuje na njegove ključne nedostatke i daje preporuke za njegovu izmjenu i poboljšanje.

Na predstavljanju izvještaja govorili su Milica Kostić, voditeljica FHP za pravna pitanja, Relja radosvljević, pravnik FHP, autor izvještaja, Lejla Hermić, Medica Zenica, te su svi autori istakli da nedotatno riješeno pitanje reparacija civilnih žrtava rata kako u Srviji tako i u drugim državama regije.

Izvještaj Pravni i institucionalni okvir u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava, a koji ujedno daje i kratki predmet pravne legislative i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te na Kosovu rata dostupan je ovde.