hr | en

Danas je ujutro predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dr. Furio Radin putem tajnice Odbora Ružice Đikić usmenim putem, u telefonskom razgovoru, odbio molbu Kuće ljudskih prava da Sara Lalić, članica Centra za mirovne studije i predstavnica koalicije udruga Platforma 112 – za Hrvatsku vladavine prava prisustvuje  13. sjednici Odbora zakazanoj za danas,  u 13:30h  na kojoj su provedeni razgovori s kandidatima za Pučkog pravobranitelja u svrhu davanja prethodnog mišljenja za izbor kandidata za Pučkog pravobranitelja. Time je de facto, ova sjednica zatvorena za predstavnike/ce civilnog društva, o čemu je odbor, u skladu sa člankom 258. Poslovnika Hrvatskog sabora (pročišćeni tekst) trebao donijeti odluku.

Zanima nas da li je takva odluka donesena ili se radi o samostalnom činu predsjednika odbora, bez konzultacija sa članovima kao i bez obrazloženja. Isto tako, tražimo pismeno očitovanje o tome zašto cjelokupna zainteresirana javnost ne može pratiti ovu izuzetno važnu proceduru imenovanja. Naime, predstavnici medija, kao samo jedan dio zainteresirane javnosti, ne bi trebali biti jedini jamac otvorenosti i transparentnosti ovog postupka, te bi organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava trebale biti direktno uključene u praćenje procedure izbora osobe koja će obnašati funkciju ključnu za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj.

Naglašavamo da ovaj postupak dr. Radina oštro odskače od dosadašnje dobre prakse otvorenog i uključujućeg rada ovog odbora, a posebno brine u kontekstu ukupnog postupka izbora Pučkog pravobranitelja koji je, podsjetimo, započeo s raspisivanjem javnog
natječaja usred ljetne sezone godišnjih odmora.