hr | en

Danas je ujutro predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina dr. Furio Radin putem tajnice Odbora Ružice Đikić usmenim putem, u telefonskom razgovoru, odbio molbu Kuće ljudskih prava da Sara Lalić, članica Centra za mirovne studije i predstavnica koalicije udruga Platforma 112
za Hrvatsku vladavine prava prisustvuje  13. sjednici Odbora zakazanoj
za danas,  u 13:30h  na kojoj su provedeni razgovori s kandidatima za
Pučkog pravobranitelja u svrhu davanja prethodnog mišljenja za izbor
kandidata za Pučkog pravobranitelja. Time je de facto, ova
sjednica zatvorena za predstavnike/ce civilnog društva, o čemu je odbor,
u skladu sa člankom 258. Poslovnika Hrvatskog sabora (pročišćeni tekst)
trebao donijeti odluku. 

Zanima nas da li je takva odluka
donesena ili se radi o samostalnom činu predsjednika odbora, bez
konzultacija sa članovima kao i bez obrazloženja. Isto tako, tražimo
pismeno očitovanje o tome zašto cjelokupna zainteresirana javnost ne
može pratiti ovu izuzetno važnu proceduru imenovanja. Naime,
predstavnici medija, kao samo jedan dio zainteresirane javnosti, ne bi
trebali biti jedini jamac otvorenosti i transparentnosti ovog postupka,
te bi organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem
ljudskih prava trebale biti direktno uključene u praćenje procedure
izbora osobe koja će obnašati funkciju ključnu za zaštitu i promociju
ljudskih prava u Hrvatskoj
.

Naglašavamo da ovaj postupak dr. Radina
oštro odskače od dosadašnje dobre prakse otvorenog i uključujućeg rada
ovog odbora, a posebno brine u kontekstu ukupnog postupka izbora Pučkog
pravobranitelja koji je, podsjetimo, započeo s raspisivanjem javnog
natječaja usred ljetne sezone godišnjih odmora.