hr | en

organizacije civilnog društva udružene u Platformu 112 upozoravaju da bi gotovo 17.000 osoba u Hrvatskoj i nadalje trebalo ostati bez temeljnog ljudskog prava – prava glasa. Radi se o punoljetnim osobama koje su najčešće na temelju teškog tjelesnog invaliditeta, duševne bolesti ili intelektualnih teškoća u potpunosti lišene poslovne sposobnosti.

U aktualnom Prijedlogu Zakona o registru birača, naime, Ministarstvo uprave predlaže da sve osobe koje su dosad lišene poslovne sposobnosti i dalje ostanu bez biračkog prava, dok bi za buduće slučajeve Ministarstvo uvelo postupak pred sudom što bi također bila diskriminirajuća praska.

Takvo rješenje bilo bi protivno Ustavu i Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom zbog čega Platforma 112 poziva Ministarstvo uprave da izmijeni Prijedlog Zakona o registru birača i odustane od loše tradicije koja je značila jedino diskriminaciju osoba s invaliditetom.

Detaljnije informacije nalaze se u priloženom priopćenju.