hr | en

organizacije civilnog društva udružene u Platformu 112 upozoravaju da
bi gotovo 17.000 osoba u Hrvatskoj i nadalje trebalo ostati bez
temeljnog ljudskog prava – prava glasa. Radi se o punoljetnim osobama
koje su najčešće na temelju teškog tjelesnog invaliditeta, duševne
bolesti ili intelektualnih teškoća u potpunosti lišene poslovne
sposobnosti.

U aktualnom Prijedlogu Zakona o registru birača,
naime, Ministarstvo uprave predlaže da sve osobe koje su dosad lišene
poslovne sposobnosti i dalje ostanu bez biračkog prava, dok bi za buduće
slučajeve Ministarstvo uvelo postupak pred sudom što bi također bila
diskriminirajuća praska.

Takvo rješenje bilo bi protivno Ustavu i
Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom zbog čega Platforma 112
poziva Ministarstvo uprave da izmijeni Prijedlog Zakona o registru
birača i odustane od loše tradicije koja je značila jedino
diskriminaciju osoba s invaliditetom.

Detaljnije informacije nalaze se u priloženom priopćenju.