hr | en

Documenta, Građanski odbor za ljudska prava i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek organiziraju okrugli stol pod nazivom “Učinkovitije procesuiranje ratnih zločina i obeštećivanje preživjelih i obitelji žrtava – neophodne zakonske izmjene” koji će se održati u Zagrebu, u Novinarskom domu (Perkovčeva 2) u utorak, 29. ožujka 2011. s početkom u 11h.

Ovim okruglim stolom želimo prvenstveno iznijeti ključna zapažanja iz izvještaja o praćenju suđenja za ratne zločine za 2010. godinu. Pozitivan pomak u procesuiranju ratnih zločina započeo je 2000. godine. Od tada pratimo napredak u pogledu: ispravljanja pogrešaka iz devedesetih godina; podizanja kvalitete optužnica i suđenja; procesuiranja zločina počinjenih od strane pripadnika hrvatskih postrojbi; stvaranja baze podataka o zločinima; regionalne suradnje pravosuđa te postavljanja zakonskih i organizacijskih temelja za podršku svjedocima. Godina 2010. obilježena je intenziviranjima istraga i podizanjem novih optužnica protiv pripadnika i srpskih i hrvatskih postrojbi te češćim delegacijama predmeta iz županijskih sudova/odvjetništava koji nemaju dostatnih kapaciteta.

Želimo još jednom ukazati da brojni članovi obitelji žrtava ratnih zločina nisu dobili ni moralnu niti materijalnu zadovoljštinu. Njihova patnja nije priznata, počinitelji zločina nisu kazneno odgovarali a većina je izgubila parnice za naknadu štete protiv Republike Hrvatske. U parnicama za naknadu štete primjenom triju zakona kojima je RH pokušala riješiti pitanje odgovornosti za štetu nastalu tijekom Domovinskoga rata, mnogi ne samo da nisu dobili naknadu nego su dužni plaćati visoke troškove parničnog postupka. Stoga
želimo pokrenuti raspravu o neophodnim zakonskim izmjenama.