hr | en

Documenta, Građanski odbor za ljudska prava i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek organiziraju okrugli stol pod nazivom “Učinkovitije procesuiranje ratnih zločina i obeštećivanje preživjelih i obitelji žrtava – neophodne zakonske izmjene” koji će se održati u Zagrebu, u Novinarskom domu (Perkovčeva 2) u utorak, 29. ožujka 2011. s početkom u 11h.

Ovim okruglim stolom želimo prvenstveno
iznijeti ključna zapažanja iz izvještaja o praćenju suđenja za ratne
zločine za 2010. godinu. Pozitivan pomak u procesuiranju ratnih zločina
započeo je 2000. godine. Od tada pratimo napredak u pogledu:
ispravljanja pogrešaka iz devedesetih godina; podizanja kvalitete
optužnica i suđenja; procesuiranja zločina počinjenih od strane
pripadnika hrvatskih postrojbi; stvaranja baze podataka o zločinima;
regionalne suradnje pravosuđa te postavljanja zakonskih i
organizacijskih temelja za podršku svjedocima. Godina 2010. obilježena
je intenziviranjima istraga i podizanjem novih optužnica protiv
pripadnika i srpskih i hrvatskih postrojbi te češćim delegacijama
predmeta iz županijskih sudova/odvjetništava koji nemaju dostatnih
kapaciteta.

Želimo još jednom ukazati da brojni
članovi obitelji žrtava ratnih zločina nisu dobili ni moralnu niti
materijalnu zadovoljštinu. Njihova patnja nije priznata, počinitelji
zločina nisu kazneno odgovarali a većina je izgubila parnice za naknadu
štete protiv Republike Hrvatske. U parnicama za naknadu štete primjenom
triju zakona kojima je RH pokušala riješiti pitanje odgovornosti za
štetu nastalu tijekom Domovinskoga rata, mnogi ne samo da nisu dobili
naknadu nego su dužni plaćati visoke troškove parničnog postupka. Stoga
želimo pokrenuti raspravu o neophodnim zakonskim izmjenama.