hr | en

Služba za podršku žrtvama i svjedocima Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugloslaviju i profesori sa Univerziteta North Texas u četvrtak 30. lipnja 2016. godine u 10:00 sati u sali  “Panorama” na 17. katu hotela Westin, Kršnjavoga 1, u Zagrebu održat će prezentaciju pilot studija o posljedicama dugoročnog svjedočenja pred MKSJ.

Znanstvenici imaju razlicite poglede na posljedice svjedocenja, u rasponu od efekta katarktičkih procišcenja do potencijalno retraumatizirajucih posljedica, ali sproveden je ograničen broj istraživanja.

2012. godine Sluzba za zrtve i svjedoke (SZS) Tribunala i Castleberry mirovni institut pri Univerzitetu North Texas (UNT) su pokrenuli pilot studiju o dugoroćnom uticaju svjedočenja na svjedoke koji su bili pozvani da svjedoče pred Tribunalom. Ključne oblasti koje su istražene uključuju razloge za svjedočenje, uticaj svjedočenja na socio-ekonomske prilike, osjećaj lične sigurnosti, fizičko i psihičko zdravlje, te opažanja o pravdi i o Tribunalu.

Izmeðu 2013. i 2015. godine, SZS je obavila intervuje uživo sa 300 svjedoka/svjedokinja, na širokom geografskom području, naime u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji. Znatan broj njih je svjedočio i pred domaćim sudovima. Do danas, nijedna studija ovakvog opsega nije koristila sistematski i naučni postupak uzorkovanja sa tako velikom populacijom svjedoka pozvanih od strane svih stranaka (tužiteljstva, odbrane i sudskog vijeca). Sudjelovanje SZS je omogućilo uključivanje i onih svjedoka koji bi inače bili isključeni, kao što su na primjer svjedoci čiji je identitet zašticen. UNT, kao vanjski partner u istraživanju, je osigurao pouzdanost i valjanost istraživačkog procesa, uključujući i nezavisne analize podataka.

Osoblje SZS i profesori UNT ce također biti na raspolaganju za pitanja i odgovore nakon predstavljanja rezultata.

Svoje prisustvovanje potvrdite na mail: hasanbegovic@un.org.
Više informacija:

English:
http://www.icty.org/en/about/registry/witnesses/impact-testimony-unique-research-project

BCS:
http://www.icty.org/bcs/o-mksj/sekretarijat/svjedoci/uticaj-svjedocenja-jedinstven-istraziva%C4%8Dki-projekat