hr | en

U utorak 10. srpnja 2012. godine u Zagrebu je održana konferencije Civilne
žrtve rata u Hrvatskoj – Pravo na pravni lijek i reparaciju za žrtve
teških kršenja ljudskih prava i povreda međunarodnog humanitarnog prava
u organizaciji Documente – Centra za suočavanje s prošlošću.

Civilne
žrtve rata, 21 godinu poslije rata i dalje su marginalizirana društvena
skupina. Umjesto prava na moralnu i materijalnu satisfakciju, žrtve još
uvijek nisu dobile javno priznanje svojih patnji, stoga je krajnje
vrijeme da se takva situacija promjeni, a odgovorni u državnim
institucijama iznađu ona zakonska rješenja koja će ponuditi sveobuhvatno
obeštećenje. Patnja brojnih članova obitelji žrtava ratnih zločina još
uvijek nije priznata, počinitelji zločina nisu kazneno odgovarali, a
većina je izgubila parnice za naknadu štete protiv Republike Hrvatske te
su dužni plaćati visoke troškove parničnog postupka. Documenta
želi skrenuti pozornost na njihov položaj i apelirati za pronalazak
odgovarajućih rješenja za obeštećenje civilnih žrtvava rata u Hrvatskoj.

Vise informacija o medijskoj kampanji “Žrtve su predugo čekale” potražite na www.civilnezrtve.hr.