hr | en

U utorak 10. srpnja 2012. godine u Zagrebu je održana konferencije Civilne žrtve rata u Hrvatskoj – Pravo na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja ljudskih prava i povreda međunarodnog humanitarnog prava u organizaciji Documente – Centra za suočavanje s prošlošću.

Civilne žrtve rata, 21 godinu poslije rata i dalje su marginalizirana društvena skupina. Umjesto prava na moralnu i materijalnu satisfakciju, žrtve još uvijek nisu dobile javno priznanje svojih patnji, stoga je krajnje vrijeme da se takva situacija promjeni, a odgovorni u državnim institucijama iznađu ona zakonska rješenja koja će ponuditi sveobuhvatno obeštećenje. Patnja brojnih članova obitelji žrtava ratnih zločina još uvijek nije priznata, počinitelji zločina nisu kazneno odgovarali, a većina je izgubila parnice za naknadu štete protiv Republike Hrvatske te su dužni plaćati visoke troškove parničnog postupka. Documenta želi skrenuti pozornost na njihov položaj i apelirati za pronalazak odgovarajućih rješenja za obeštećenje civilnih žrtvava rata u Hrvatskoj.

Vise informacija o medijskoj kampanji “Žrtve su predugo čekale” potražite na www.civilnezrtve.hr.