hr | en

Povjerenik Vijeća Europe za ljudska prava Nils Muižnieks objavio je izvještaj koji se odnosi na Hrvatsku nakon što je između 25. i 29. travnja ove godine sa svojom delegacijom boravio u državi. Mandat povjerenika uključuje praćenje stanja ljudskih prava članica Vijeća Europe, a njegovi izvještaji sadrže zaključke i ističu preporuke kako bi se spriječila kršenja ljudskih prava.

Prva stvar koju je potrebno uočiti kod najnovijeg izvještaja o Hrvatskoj je ta da se više od pola njegova sadržaja odnosi na pitanja tranzicijske pravde i društvene kohezije koja proizlazi iz (ne)provođenja mehanizama tranzicijske pravde. Hrvatska treba učiniti više u procesuiranju ratnih zločina i osiguranju prava povratnika, slobodi medija i u borbi protiv govora mržnje, te se treba pripremiti na uspješnu integraciju migranata, stoji u izvještaju o Hrvatskoj povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava. Muižnieks se nada da će nova vlada pokazati političku volju i osvrnuti se na zakonske nedostatke naglašene u izvještaju, smatrajući da je u krajnjem interesu Hrvatske da ojača svoj pravni i institucionalni okvir za ljudska prava, jer ako to ne učini na državnoj, ti će se problemi manifestirati na međunarodnoj razini.

 Cijelo Izvješće o Hrvatskoj (na engleskom jeziku) možete pronaći ovdje.