hr | en

U izvještaju za listopad 2016. izdvojili smo nekoliko odluka Europskog suda za ljudska prava veznih uz suđenja  za ratne zločine, slobodu govora te  pravima žrtava rata. Osobito bi naglasili presudu Europskog suda u predmetu Cindrić i Bešlić v. Hrvatska koja predstavlja potvrdu naših dugogodišnjih zalaganja vezanih uz otpis troškova parničnih postupaka pokrenutih radi  naknade nematerijalne štete zbog smrti bliske osobe tijekom rata. U radu sa žrtvama (neposrednim ili srodnicima ubijenih ili nestalih) neprocesuiranih ratnih zločina i dalje je prisutan problem naplate parničnih troškova jer su izgubili parnice u kojima su od Republike Hrvatske tražili naknadu nematerijalne štete zbog preživljene torture ili usmrćenja svojih bližnjih. Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2012. donijela Uredbu1 kojom se otpisuju dugovi socijalno najugroženijim građanima pa i troškovi sudskih postupaka, ali navedenom Uredbom ovaj urgentni problem nije riješen na zadovoljavajući način.  Prema našim saznanjima  u nekim predmetima ovrha je već pokrenuta i provedena.  Za  Republiku Hrvatsku sramotno je nepriznavanje žrtve naplatom troškova kao i nepoštivanje prva zajamčenih međunarodnim instrumentima; Temeljnim načelima i smjernicama o pravu na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava UN, Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te EU smjernicama, osobito s Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 2012. godine, koja je trebala biti prenesena u domaće zakonodavstvo do studenog 2015. godine. Ujedno, izvještaj sadržava pregled suđenja za ratne zločine u listopadu 2016.