hr | en

U prilogu je kvartalni izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine u periodu od travnja do lipnja 2013., sa osvrtom na najnovija događanja vezana uz suđenja i reparacije civilnih žrtava rata.