hr | en

Izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine za period siječnj – ožujk 2013. sa pregledom suđenja u tijeku, novo donšenih presuda te društveno-političkim kontekstom u kojem se suđenja odvijaju možete pročitati u prilogu.