hr | en

Povodom Prijedloga zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela JNA, bivše SFRJ, i Republike Srbije
koji je nedavno usvojila Vlada Republike Hrvatske, Documenta, Centar za
mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Građanski odbori za ljudska
prava objavljuju izjavu za javnost.

Smatramo da postoje ozbiljne
načelne zamjerke donošenju predloženog zakona. On neće pružiti
sigurnost hrvatskim građanima koji se nepravedno pojavljuju u
optužnicama već će zaštititi počinitelje zločina
, koji danas žive u
Srbiji ili Hrvatskoj.