hr | en

Povodom Prijedloga zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela JNA, bivše SFRJ, i Republike Srbije,  koji je nedavno usvojila Vlada Republike Hrvatske, Documenta, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Građanski odbori za ljudska prava objavljuju izjavu za javnost.

Smatramo da postoje ozbiljne načelne zamjerke donošenju predloženog zakona. On neće pružiti sigurnost hrvatskim građanima koji se nepravedno pojavljuju u optužnicama već će zaštititi počinitelje zločina, koji danas žive u Srbiji ili Hrvatskoj.