hr | en

Prava snaga REKOM-a je po mom mišljenju u njegovoj mogućnosti da nadiđe granice, jer tako se konzultacije i debate mogu održavati u više od jedne zemlje bivše Jugoslavije. Na ovaj način, on definitivno pruža sveobuhvatniji i uravnoteženiji pogled na stavove ljudi i prijedloga kako da se izađe na kraj sa prošlošću i izgradi bolja budućnosti – profesor Stephan Parmentier, Pravni fakultet Kraljevskog sveučilišta u Leuvenu, Belgija.

!Glas je publikacija čiji je osnovni cilj da informira članove i članice Koalicije za REKOM, brojne podržavatelje Inicijative i svu zainteresiranu javnost o procesu REKOM-a. Publikacija se bavi i progresom tranzicijske pravde u regiji.