hr | en

Bijeli krug Hrvatske organizirao je jednodnevni trening usmjeren ka osnaživanju organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela kao dio aktivnosti projekta Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela. Trening “Edukacijom OCD do kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih dijela” obuhvatio je veći broj OCD koji se u opisu svojih djelatnosti bave zaštitom ljudskih prava, imaju iskustva u pružanju podrške žrtvama kaznenih djela ili su kroz zajedničke susrete, sastanke i druge aktivnosti iskazali svoj interes da svojim radom obuhvate i žrtve kaznenih djela, ili neke od ranjivih skupina (rad s djecom, nacionalnim manjinama, Romima, osobama s invaliditetom).

Učesnici treninga:

1. Udruga mladih ”Mladi u EU”, Šibenik – udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja: vrijednosti Europske unije, prava mladih, podrške mladima, informiranosti mladih, socijalno/društvenog poduzetništva, ljudskih prava u RH i EU, zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenim Ustavom i zakonom, razvoja civilnog društva, volonterstva, zaštite prirode i okoliša, socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama (http://mladi-eu.hr/)

2. Udruga ”Ardura”, Šibenik – udruga Ardura osnovana je 2009.g. sa svrhom provođenja psihosocijalnih, preventivnih i tretmanskih programa za djecu, mlade, roditelje i obitelji (www.udruga-ardura.com).

3. Udruga ”Zvonimir” , Knin – udruga sa bavi pružanjem psiho-socijalne pomoći psihološki i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama, stručne pomoći djeci i odraslima s posebnim potrebama uz potrebnu suglasnost nadležnih tijela, stručne pomoći i brige za stare i nemoćne, svih ostalih vidova pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva te potpora razvojnim procesima u lokalnoj zajednici, kao i promoviranjem i zaštitom ljudskih prava u RH, te pomoć zaštiti temeljnih ljudskih i građanskih prava zajamčenih Ustavom i zakonom (http://www.zvonimir.hr/statut-udruge-zvonimir/).

4. Udruga ”Hoću kući”, Knin – udruga Hoću kući osnovana je 19.01.1999 s ciljem provedbe aktivnosti koje se temelje na načelima jednakosti pred zakonom, ljudskog dostojanstva, prava na izbor, uvažavanja ličnosti, nenasilne komunikacije, regionalnog povezivanja, odgovornosti za osobni prosperitet, razvoj civilnog društva i izgradnje mira (http://hocukuci.hr/).

5. Udruga ” Most ” Split – udruga MoSt je nevladina organizacija sa sjedištem u Splitu, s lokalnim, regionalnim i nacionalnim djelovanjem koja na vrijednostima volonterskog rada, humanosti, solidarnosti, poštivanju različitosti i ljudskih prava pruža konkretnu pomoć potrebitima i podiže kvalitetu života djece, mladih i građana drugih dobnih kategorija (http://www.most.hr/).

6. Sigurna kuća, Caritas, – “Sigurna kuća” je sklonište za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja. Sklonište pruža smještaj i psihološku pomoć korisnicima. Osim toga, djelatnici provode mjere informiranja javnosti stručnim tribinama te prigodnim duhovnim obnovama (https://smn.hr/ustanove/caritas-nadbiskupije-split).

7. Udruga ”Deša” Dubrovnik – Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva, koji ima dugu povijest djelovanja i koji je izgradio visoku prepoznatljivost u regiji. DEŠA pokazuje visok senzibilitet za čovjeka i zajednicu, ponajviše za osjetljive skupine. Od 1. siječnja ove godine DEŠA –Dubrovnik provodi projekt Psihosocijalna podrška žrtvama i svjedocima na području Dubrovačko-neretvanske županije uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa. (http://desa-dubrovnik.hr/pocetna/pomoc-zrtvama-i-svjedocima/)

8. Pravna klinika Split – organizacijska jedinica Pravnog fakulteta koja u skladu sa svojim općim aktima pruža primarnu pravnu pomoć (http://pravnaklinika.unist.hr/).