hr | en

U prilogu je dvotjedni izvještaj o suđenjima za ratne zločine, pojavama diskriminacije, zločinu iz mržnje, govoru mržnje, pravima žrtava rata i društvenom procesu suočavanja s prošlošću za period od 17 do 31. srpnja 2015.

Posebno vam skrećemo pozornost na interaktivnu prezentaciju pod nazivom “Oluja u Haagu“  s prikazom materijala sa suđenja pred MSKJ u predmetu Gotovina i drugi (IT-06-90) koju su pripremili  Sense – Centar za tranzicijsku pravdu i Srpsko narodno vijeće u suradnji s Documentom. Prezentacija je  dostupna na  http://snv.hr/oluja-u-haagu/ na hrvatskom i engleskom jeziku.

  • Odštetni zahtjevi obitelji ubijenih srodnika tijekom i neposredno nakon VRA “Oluja”
  • Obilježavanje 20. godišnjice VRA Oluja
  • Prava civilnih žrtava rata
  • Odluke Europskog suda za ljudska prava po zahtjevima žrtava rata u RH
  • Podaci za 2014. godinu o sudskim postupcima vezanim uz diskriminaciju
  • Nema diskriminacije po zanimanju/ statusu samozaposlene osobe u svezi ostvarenja mirovinskih prava
  • DSV provodi izbore za predsjednike velikog broja županijskih, općinskih, trgovačkih i prekršajnih sudova