hr | en

Od 04. do 07. ožujka u Barceloni je održan Anna Lindh Forum 2010. u organizaciji Fundacije Anna Lindh sa sjedištem u Aleksandriji. Događaj o promicanju interkulturalnog dijaloga dio je djelovanja Unije za Mediteran.

Forum je u fokusu imao euro-mediteransko partnerstvo te je okupio više
od 700 predstavnica/ka organizacija civilnoga društva i relevantnih
institucija iz 43 zemlje u kojima su osnovane nacionalne mreže na
razini koordinacije međusobne suradnje. U Republici Hrvatskoj, takvu
koordinativnu ulogu nosi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva,
a Documenta je članica hrvatske Mreže od njenog samog osnutka. Iz
Hrvatske je na Forumu sudjelovalo osam predstavnika/ca iz organizacija
civilnog društva; Documentu je predstavljao Igor Roginek koji je, osim
aktivnog sudjelovanja u radionicama i diskusijama, održao i prezentaciju
o Inicijativi za REKOM.