hr | en

Od 04. do 07. ožujka u Barceloni je održan Anna Lindh Forum 2010. u organizaciji Fundacije Anna Lindh sa sjedištem u Aleksandriji. Događaj o promicanju interkulturalnog dijaloga dio je djelovanja Unije za Mediteran.

Forum je u fokusu imao euro-mediteransko partnerstvo te je okupio više od 700 predstavnica/ka organizacija civilnoga društva i relevantnih institucija iz 43 zemlje u kojima su osnovane nacionalne mreže na razini koordinacije međusobne suradnje. U Republici Hrvatskoj, takvu koordinativnu ulogu nosi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a Documenta je članica hrvatske Mreže od njenog samog osnutka. Iz Hrvatske je na Forumu sudjelovalo osam predstavnika/ca iz organizacija civilnog društva; Documentu je predstavljao Igor Roginek koji je, osim aktivnog sudjelovanja u radionicama i diskusijama, održao i prezentaciju o Inicijativi za REKOM.