hr | en

Godišnji Izvještaj britanske vlade o stanju ljudskih prava u 2012. godini, između ostalih istaknuo je podršku praćenju suđenja za ratne zločine na domaćim sudovima i brojne izazove daljnjeg procesuiranja zločina zaostalih iz rata koji stoje pred Republikom Hrvatskom a u svijetlu skorašnjeg ulaska u Europsku uniju.

Naglasak je stavljen i na potrebu usvajanja odgovarajuće legislative za procesuiranje silovanja i seksualnog nasilja kao i odgovarajuće podrške žrtvama tih zločina.

Izvještaj na engleskom jeziku pročitajte u prilogu.