hr | en

Godišnji Izvještaj britanske vlade o stanju ljudskih prava u 2012.
godini, između ostalih istaknuo je podršku praćenju suđenja za ratne
zločine na domaćim sudovima i brojne izazove daljnjeg procesuiranja
zločina zaostalih iz rata koji stoje pred Republikom Hrvatskom a u
svijetlu skorašnjeg ulaska u Europsku uniju.

Naglasak je stavljen
i na potrebu usvajanja odgovarajuće legislative za procesuiranje
silovanja i seksualnog nasilja kao i odgovarajuće podrške žrtvama tih
zločina.

Izvještaj na engleskom jeziku pročitajte u prilogu.