hr

 


Obrazac 1. Zahtjev za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata i prava po osnovi oštećenja organizma

Obrazac (.pdf)

Obrazac (.docx)


Obrazac 2. Zahtjev za priznavanje posebnog dodatka prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Obrazac (.pdf)

Obrazac (.docx)


Obrazac 3. Zahtjev za priznavanje prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila civilnih invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata

Obrazac (.pdf)

Obrazac (.docx)


Obrazac 4. Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu i prava na obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata

Obrazac (.pdf)

Obrazac (.docx)


Obrazac 5. Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti civilnog invalida iz Domovinskog rata I. – IV. skupine koji je do smrti bio korisnik dodatka za njegu i pomoć druge osobe

Obrazac (.pdf)

Obrazac (.docx)


 

ADRESAR – Nadležni županijski uredi:

 

1) Zagrebačka županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

 

2) Krapinsko-zagorska županija

 • Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade
 • Adresa: Magistratska ulica 1-3 (1. kat), 49000 Krapina
 • : 049/329-078, 049/329-077
 • Fax: 049/329-079
 • E-mail: zdravstvo@kzz.hr

 

 3)  Sisačko-moslavačka županija

 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

 • Adresa: Rimska 28, 44 000 Sisak
  : 044/550-138, Tel.: 044/550-135
  Tel.: 044/550-135, Tel.: 044/550-140
  Tel.: 044/550-141, Tel.: 044/550-142
  Tel.: 044/550-147, Tel.: 044/550-176
 • Petrinja
  Adresa: Vladka Mačeka 47
  : 044/500-150
  Tel.: 044/500-158
 • Glina
  Adresa: Trg bana J. Jelačića (kontejner)
  : 044/500-171
 • Hrvatska Kostajnica
  Adresa: Trg N. Š. Zrinskog 1
  : 044/500-140
 • Kutina
  Adresa: Kneza Ljudevita Posavskog 27
  : 044/500-102
 • Novska
  Adresa: Trg dr. F. Tuđmana 2
  : 044/500-121
  Tel.: 044/500-124
 • Obrasci dostupni na: https://www.smz.hr/ustroj/upravni-odjeli-i-sluzbe/zdravstvo

 

 

4) Karlovačka županija

 Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo

 

 5) Varaždinska županija

 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i branitelja

 

6) Koprivničko-križevačka županija

 Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti

  

7) Bjelovarsko-bilogorska županija

 • Upravni odjel za poslove državne uprave
 • Adresa: Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
 • : +385 43 278 171

 

8) Primorsko-goranska županija

 Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade

 

 9) Ličko-senjska županija

 Upravni odjel za opću upravu

 

10) Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb

 • Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
 • Tel: 033/638-100
 • E-mail: info@vpz.hr

 

 • Izdvojeno mjesto rada Orahovica
  Adresa: Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica
 • Izdvojeno mjesto rada Slatina
  Adresa: Trg svetog Josipa 10, 33520 Slatina
 • Izdvojeno mjesto rada Pitomača
  Adresa: Trg kralja Tomislava 18, 33405 Pitomača

  

11) Požeško-slavonska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

 • Adresa: Županijska 7, 34000 Požega
 • : 034/290-290
 • Fax: 034/290-200

 

 • Izdvojeno mjesto rada Pakrac
 • Adresa: Trg bana Jelačića 18, 34550, Pakrac

  

12) Brodsko-posavska županija

 Adresa: Petra Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod

 

 13) Zadarska županija

 Upravni odjel za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku

 

14) Osječko-baranjska županija

 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

 

15) Šibensko-kninska županija

 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata

·       Adresa: Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik
·       Tel.: 022 / 460-733
·       Fax: 022 / 460-757
·       E-mail: zdravstvo@skz.hr

·       Mjesto rada Knin

·       Adresa: Dr. Franje Tuđmana 2

·       Tel.: 022 / 244-390

·       Mjesto rada Drniš

·       Adresa: Kralja Tomislava 2

·       Tel.: 022/244-108

 

16) Vukovarsko- srijemska županija

 Služba za opću upravu

 • Adresa: Vinkovci, Glagoljaška 27/III kat
 • : 032/ 344-000

 

 • Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
 • Adresa: Županijska 9, 32000 Vukovar
 • Tel: +385 32 454 444

 

17) Splitsko-dalmatinska županija

 Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava

 

18) Istarska županija

 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

 

19) Dubrovačko-neretvanska županija

 Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

  

20) Međimurska županija

Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport

 

21) Grad Zagreb

 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

 • Adresa:Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/II
  E-mail: uszboid@zagreb.hr
 • Osobe koje imaju prebivalište na području Zagreba i za osobe bez prebivališta u Republici Hrvatskoj zahtjeve za ostvarivanje statusnih i drugih prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata podnose u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba na lokaciji Područnog ureda Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, Zagreb.

+ 385 1 6101 732

+ 385 1 6101 733

+ 385 1 6101 705