hr | en

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 28. i 29. lipnja održan je znanstveni kolokvij „Što
se uistinu dogodilo u glinskoj srpskopravoslavnoj crkvi između 29/30.
srpnja i 4/5. kolovoza 1941. godine? Svjedočanstva i kultura sjećanja“

u organizaciji Odsjeka za povijest i Zavoda za hrvatsku povijest
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji sa Srpskim
narodnim vijećem i Centrom za suočavanje s prošlošću – Documenta i Hrvatskim državnim arhivom.

Na pitanje o tragičnim događajima u
Glini i okolici u ljeto 1941. godine u svojim je izlaganjima govorilo
tridesetak uglednih znanstvenika i publicista iz Hrvatske, Srbije,
Njemačke i Kanade. Oni su na skupu iznijeli radove u kojima se bave
socio-političkom slikom glinskog kraja 30-tih godina prošlog stoljeća,
demografskim, ekonomskim, kulturološkim prikazima stanja kojima su
osvijetlili društvenu situaciju toga doba te sjećanjima sudionika.
Bavili su se također kasnijim interpretacijama i istraživanjima
događaja. Svjesni važnosti i osjetljivosti teme, skup je planiran i
održan studiozno, s doista vrsnim predavanjima. Posebno dragocjen
doprinos raspravi dali su svjedoci vremena koji danas žive u Hrvatskoj i
Izraelu.

S namjerom da najboljom mogućom
organizacijom kolokvija doprinesemo suočavanju i ovladavanju
traumatičnom prošlošću planiramo objaviti zbornik znanstvenih članaka
nastalih na temelju izlaganja, kako bi se potakla daljnja istraživanja u
mjeri u kojoj se to pokaže nužnim kao i produbila rasprava o
modalitetima kulture sjećanja koja bi bila najprimjerenija suvremenim
uvjetima. Većina sudionika/ca kolokvija založila se i za vraćanje imena
Spomen doma u Glini istaknuvši da naziv Hrvatski dom na mjestu usmrćenja
srpskih civila nije primjeren.

Dodatne informacije