hr | en

Postupak protiv Zdravka Jovanovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

OPTUŽNICA

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je 20. prosinca 2002. godine optužnicu broj K-DO-83/2002, protiv Zdravka Jovanovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

Optužnicu možete pogledati ovdje.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Osijeku

Predmet: K-82/02

Sudsko vijeće: sudac Dragan Poljak, predsjednik Vijeća; sudac Ante Kvesić, član Vijeća; suci porotnici Zdenka Lubina, Stjepan Biber i Josip Božić, članovi Vijeća

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku broj K-DO-83/2002 od 20. prosinca 2002. godine

Optuženik: Zdravko Jovanović, prisutan

Braniteljica optuženog: Sandra Kralj, odvjetnica iz Osijeka

Žrtve – protupravno uhićeni, ispitivani te fizički i psihički zlostavljani: Ivo Svalina i Tadija Jakšić

PRESUDA (SAŽETAK)

Presudom Županijskog suda u Osijeku od 29. travnja 2003. godine opt. Zdravko Jovanović proglašen je krivim što je koncem 1991. i početkom 1992. godine, u baranjskim selima Kneževu i Duboševici, kao član tzv. Štaba TO Kneževo sudjelovao u bezrazložnim i nezakonitim uhićenjima, zatvaranju, ispitivanju te fizičkom i psihičkom zlostavljanju civilnog hrvatskog stanovništva.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 6 godina.

Presudu Županijskog suda u Osijeku broj K-82/02-84 od 29. travnja 2003. godine pogledajte ovdje. 

Presudom VSRH od 27. travnja 2004. godine odbijena je kao neosnovana žalba opt. Zdravka Jovanovića i potvrđena je presuda suda prvog stupanja.

Presudu VSRH broj I Kž 663/03-3 od 27. travnja 2004. pogledajte ovdje.