hr | en

Suđenje za kazneno djelo ratnog zločina protiv civila, počinjeno u Zvorniku 1992. godine, pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda, Specijalnog odjela za ratne zločine u Beogradu. 

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije podiglo je optužnicu  KTRZ. br. 17/04, od 12. kolovoza 2005. godine, protiv Branka Grujića, Branka Popovića (alias “Marko Pavlović”), Duška Vučkovića (zvanog “Repić”), Dragana Slavkovića (zvanog “Toro”  i “Major Toro”), Ivana Koraća (zvanog “Zoks”), Siniše Filipovića (zvanog “Lopovo”), Dragutina Dragićevića (zvanog “Bosanac”),  zbog kaznenog djela ratnog zločina nad civilima. Navedene osobe optužene su da su, od početka svibnja do polovice srpnja 1992. godine, za vrijeme građanskog rata u Bosni  I  Hercegovini, na području općine Zvornik, kršili pravila međunarodnog prava: ženevska Konvencija o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata (1949. godine), II Dopunski protokol uz ženevske Konvencije (1977. godine): 
– optuženi Branko Grujić, kao predsjednik Kriznog štaba Općine Zvornik, Privremene vlade  i Ratnog štaba Zvornik i optuženi Branko Popović, kao komandant Štaba TO-a  i član Ratnog štaba Zvornik, optuženi su za prisilno preseljivanje civilnog bošnjačkog stanovništva iz sela Kozluk  I Skočić;  
– optuženi Branko Grujić  i optuženi Branko Popović, te optuženici Duško Vučković, Dragan Slavković, Ivan Korać, Siniša Filipović  i Dragutin Dragićević, zajedno s osobom po nadimku “Pufta”, kao pripadnici jedinice “Igor Marković” – “Žute ose”, optuženi su za zločine u Domu kulture u Čelopeku – zlostavljanje, fizičko mučenje, tjelesno povrjeđivanje, ubojstva s nanošenjem velikih patnji, naređivanje međusobne tuče zarobljenika, prisiljavanje očeva  i sinova, te ostalih zarobljenika na protuprirodni blud; 
– optuženi Branko Grujić  i opt. Branko Popović, te optuženici Duško Vučković, Dragan Slavković  i Ivan Korać, optuženi su da su, u periodu od početka svibnja do 15. srpnja 1992. godine, na poljoprivrednom dobru “Ekonomija”, optuženi Vučković, Slavković  I Korać, zajedno s još tri  nepoznate osobe s nadimcima “Pufta”, “Savo”  i “Saša”, u više navrata neovlašteno ulazili u prostorije gdje su boravili zarobljenici civili: Muhamed Redžić, Edib Omerović, Admir Hadžiavdić, Kemo Korkutović, Esad Fazlić, Bego Bukvić, Fadil Kopić, Fehim Dautović, Nesib Dautović, Husein Širak, Ibrahim Subotić, Jusuf Avdispahić, Meho Huseinović, Abdulah Buljubašić, zvani “Bubica”, Sefudin Džihić, Almir Avdić, Sead Avdić, zvani “Činda”, te još 7  nepozatih zarobljenika.  Ondje su ih tukli, mučili ih na razne načine, od čega  su umrli zarobljenici Abdulah Buljubašić zv. “Bubica” i Nesib Dautović, a ubili su i  dva  nepoznata zarobljenika. Također su tjerali zarobljenike na pljačku kuća, odsijecali nožem sa zarobljenika dijelove kože, a osoba nadimkom “Pufta” nožem je porezao po vratu zarobljenika Ismeta Širaka.  Optuženi. Branko Grujić  i optuženi Branko Popović znali su za zločine, koje su činili Vučković, Slavković, Korać  i druge  nepoznate osobe, ali ih nisu  spriječili ili kaznili.

IZVJEŠTAJI S PRAĆENJA 

Pred Specijalnim odjelom za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu pred Vijećem za ratne zločine u sastavu: sutkinja Tatjana Vuković (predsjednica Vijeća),  sutkinja Olivera Anđelković (članica Vijeća) i sudac Veselin Krstajić (član Vijeća), Tužiteljstvo zastupa zamjenik Tužitelja za ratne zločine Republike Srbije Milan Petrović. 

U dodanom dokumentu su sažeti izvještaji s rasprava do srpnja 2006.

PRESUDA

12. lipnja 2008. godine optuženici Dragan Slavković, Ivan Korać i Siniša Filipović proglašeni su krivima. Dragan Slavković osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, Ivan Korać na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina, a Siniša Filipović na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine. Optuženi Dragutin Dragićević oslobođen je optužbe.

Postupak je ranije razdvojen u odnosu na optuženike Branka Grujića i Branka Popovića.