hr | en

Postupak protiv Časlava Kostića, Ljubomira Cvjetana, Suada Hasovića i Zorana Tadića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zadru

Broj predmeta: K.40/95

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Enka Moković, predsjednica Vijeća, sudac Ante Anić, član Vijeća, sudac Vladimir Mikolčević, član Vijeća

Optužnica: ŽDO-a u Zadru, broj KT-44/94, od 2. kolovoza 1995.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH Optuženici: Časlav Kostić, Ljubomir Cvjetan, Suad Hasović i Zoran Tadić, nedostupni

Branitelji optuženika: za I-optuženika Ante Krajina, za II-optuženika Lovorko Sinovčić, za III-optuženika Andrej Margarin, za IV-optuženika Monika Sedlić, svi odvjetnici iz Zadra

Žrtve – ranjeni: Damir Ivanov, Ivan Štambuk, Ante Kugli, Ivica Džaja i Mladen Kurtin

Presudom Raspravnog vijeća Županijskog suda u Zadru broj K.40/95 od 3. prosinca 2003. godine Časlav Kostić, Ljubomir Cvjetan, Suad Hasović i Zoran Tadić proglašeni su krivima što su u rujnu i listopadu 1991. u Zadru, kao oficiri JNA smješteni u vojarni “Đuro Đaković”, a opt. Tadić u Garnizonskoj ambulanti u vojarni “Marko Orešković”, ovlašteni za izdavanje naloga za borbena djelovanja, izdavali naredbe podčinjenim vojnicima da bez ikakve vojne potrebe i bez izbora cilja otvaraju vatru iz minobacača, protuzračnih strojnica i topova i automatskog oružja, uključujući i zapaljive projektile, po civilnim objektima u Zadru, a osobito po gradskim predjelima Voštarnice, Jazine I i II, Višnjik i Stanovi – pa su iz tih vojarni vršena takva borbena djelovanja, a opt. Suad Hasović i osobno je sa borbenog vozila protuavionskim mitraljezom pucao po stambenim objektima u predjelu Višnjika, što je sve imalo za posljedicu razaranje i veliku materijalnu štetu na civilnim i gospodarskim objektima, neki od stanova su zapaljeni, a ranjena su petorica civila.

Časlavu Kostiću, Ljubomiru Cvjetanu i Zoranu Tadiću izrečene su kazne zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci, a opt. Suadu Hasoviću kazna zatvora u trajanju od 7 godina i 6 mjeseci.

PRESUDA VSRH

Presudom VSRH broj I Kž 613/04-3 od 12. rujna 2006. godine odbijene su žalbe državnog odvjetnika i okrivljenika te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.