hr | en

Na Županijskom sudu u Bjelovaru u tijeku je kazneni postupak protiv Vlade Gatarića, optuženog za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

Optuženik je 1995. godine oslobođen optužbe, no 1996. godine VSRH je ukinuo prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Bjelovaru i predmet je vratio na ponovno suđenje.

OPTUŽNICA

Optužnicom br. KT-178/95, od 31. lipnja 1995. godine, optuženi su Ljuban Amidžić i još 34 optuženika (među njima je sedmooptuženi Vlado Gatarić).
Nakon što je 2004. godine razdvojen postupak u odnosu na Vladu Gatarića, 25. srpnja 2008. god. ŽDO u Bjelovaru je podnijelo prilagođenu i izmjenjenu optužnicu, kojom mu se stavlja na teret da je zajedno sa I-opt. Ljubanom Amidžićem i ostalim optuženicima u vremenskom razdoblju od kolovoza 1991. godine, tokom ratnih operacija vođenih protiv Republike Hvatske na privremeno okupiranim područjima tadašnje Općine Daruvar, kao pripadnik srpsko terorističkih oružanih formacija u okviru tzv. “Srpske autonomne oblasti Zapadna Slavonija”, u svojstvu zamjenika komandira čete oružanih formacija u Batinjanima izdavao naredbe njemu podčinjenima i nadzirao njihovo zločinačko djelovanje, pa su pripadnici njegove čete i druge neidentificirane osobe provodili svakodnevna policijska i vojna privođenja i zatvaranja civila te ranjavali i obijali vatrenim oružjem civilno stanovništvo i uništavali im imovinu, iako za to nije bilo nikakvog vojnog opravdanja, a što je sve u suprotnosti sa odredbama Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, čl. 3. Ženevskih konvencija od 12. kolovoza 1949. godine, kao i čl. 4., 13., i 14. 6. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunsrodnih oružanih sukoba, tako da je u skladu s izdanim naredbama u okviru zajedničkog plana na području djelovanja njegove čete:

– 19. studenog 1991. godine u Vukovju grupa naoružanih terorista ispred kuće Mije Novaković ustrijelila Miju i Ivku Novaković i Šteficu Kopriva,

– točno neutvrđenog dana koncem studenog mjeseca 1991. godine u Koreničanima grupa naoružanih terorista iz vatrenog oružja usmrtila Ivku i Milenka Fabijanec,

– 14. prosinca 1991. godine u Dobroj Kući grupa naoružanih terorista iz vatrenog oružja usmrtila Milu Paripović i Savku Bogdanović,

– tijekom rujna i listopada mjeseca 1991. godine u Vukovju točno neidentificirane osobe, pripadnici oružano srpsko terorističkih formacija zapalili štagalj i štalu uz kuću br. 12 te oduzeli traktor vlasništvo Josipa Koprive, eksplozivom oštetili kuću te zapalili štagalj i štalu uz tu kuću, vlasništvo Zdravka Jergovića, zapalili kuću, štagalj i štalu Stoje Novaković, te štagalj i štalu u vlasništvu Nade Plicko,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava u vrijeme oružanih sukoba naređivao da se napadne civilno stanovništvo i ubija ta da se protuzakonito uništava imovina u velikim razmjerima, što nije opravdano vojnim potrebama,

pa je time počinio krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Bjelovaru

Predmet : K 18/04

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Antonija Bagarić, predsjednica Vijeća, sutkinja Milenka Slivar, članica Vijeća, sudac Mladen Piškorec, član Vijeća

Optužnica: ŽDO-a Bjelovar, broj K-DO-54/04 od 25. srpnja 2008. godine

Zastupnik optužbe: Branka Merzić, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona (OKZ) RH

Optuženik: Vlado Gatarić, brani se sa slobode (u pritvoru se nalazio od 04. svibnja do 09. listopada 1995. godine)

Izabrani branitelj optuženika: Jovan Doneski, odvjetnik iz Garešnice

Žrtve:
– ubijeni: Mijo Novaković, Ivka Novaković i Štefica Kopriva (mještani sela Vukovja), Ivka Fabijanec i Milenko Fabijanec (mještani sela Koreničani), Mila Paripović i Savka Bogdanović (mještani sela Dobra Kuća)

IZVJEŠTAJI S PRAĆENJA

Dana 26. siječnja 2009. trebala je započeti glavna rasprava, no zbog nedolaska optuženika je odgođena. Izvanraspravno su saslušana 4 svjedoka.
Glavna rasprava biti će naknadno zakazana pismenim putem.