hr

Zagreb, 29.04.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u sjednici održanoj 29. travnja 2021. djelomično je prihvatio žalbu braniteljice opt. Vladmira Kekića, preinačio je prvostupanjska presuda u odluci o kazni te je optuženog zbog kaznenog djela iz čl.120. st. 1. u vezi s čl. 28. OKZRH za koje je prvostupanjskom presudom proglašen krivim, na temelju čl. 120. st. 1. OKZRH osudio na kaznu zatvora u trajanju 12 (dvanaest) godina.

U ostalom dijelu žalba braniteljice optuženika, odbijena je kao neosnovana te je u pobijanom, a nepreinačenom dijelu potvrđena prvostupanjska presuda.

Pravomoćna presuda donesena je gotovo četiri godine nakon završetka prvostupanjskog postupka.

Tijek prvostupanjskog postupka: 

Rijeka, 13. lipnja 2017.

Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci opt. Vladmir Kekić u odsutnosti je proglašen krivim zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. u vezi s čl. 28. OKZRH i osuđen na kaznu zatvora u trajanju petnaest godina.

Opt. Vladimira Kekića u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio je ratni zapovjednika 1. bataljuna 5. kordunaške brigade Teritorijalne obrane Vojnić. Državljanin je Srbije, rođen u Vojniću, a živi u Beogradu. Kazneni postupak proveden je u odsutnosti.

Inkriminacija:

Optuženika se tereti da je zločin počinio u razdoblju od 8. ožujka 1992. do 6. kolovoza 1995. godine, za vrijeme oružanog sukoba regularnih snaga Hrvatske vojske i policije s paravojnim formacijama pobunjenih pripadnika srpskog stanovništva i postrojbama JNA na širem području Karlovca. Iako je znao da pripadnici njemu potčinjenih postrojbi nezakonito odvoze i otuđuju imovinu izbjeglih Hrvata s tog područja, da uništavaju napuštene kuće te psihički i fizički zlostavljaju te ubijaju civile, nije poduzeo ništa da se takva nezakonita postupanja spriječe, suzbiju, a počinitelji kazne. U zločinima su ubijena dva civila, zapaljeno je najmanje pedeset kuća i gospodarskih objekata, odvezena je stoka te poljoprivredni strojevi i osobna vozila, a nezapaljene kuće su devastirane. Civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti prisiljavano je i da kopa rovove.

OPĆI PODACI

Toponim: Zločin u Vojniću

Županijski sud u Rijeci

Broj predmeta:  K-rz-1/2014

Vijeće za ratne zločine:

sutkinja Ika Šarić, predsjednica

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci od 29.01.2014.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženik:

Opt. Vladmir Kekić, nedostupan

Obrana:

Žrtve: 

Ubijeni civili: 2
Fizičko zlostavljanje civila, uništene kuće i gospodarski objekti.