hr | en

Zagreb, 11.11.2020.

Danas je započela raspravu u obnovljenom postupku protiv opt. Berislava Popova i dr.  Riječ je o pravomoćno okončanom kaznenom postupku u kojem su trojica visokih časnika JNA u odsutnosti osuđena na 15 godina (I. i II. optuženi), odnosno na 10 godina zatvora. Prvooptuženi Vladimir Trifunović zatražio je obnovu postupku, no kako je u međuvremenu preminuo postupak je u odnosu na njega obustavljen.

Zagreb, 29.03.2021.

Nakon provedenog obnovljenog postupka u odsutnosti,  opt. Vladimir Davidović, visoki časnik bivše JNA, oslobođen je optužbe za ratni zločin protiv civila.

Na teret mu se stavlja  da je sredinom rujna 1991. izdavao naredbe da se iz vojarne “Jalkovečke žrtve” granatiraju civili, poslovni i gospodarski objekti u Varaždinu.

Podsjećamo, riječ je o obnovljenom postupku, a inicijalno kazneni postupak je bio pokrenut protiv  trojice optuženika. Okr. Vladimir Trifunović preminuo je 2017., okr. Berislav Popov u prosincu 2020. pa je kazneni postupka odnosu na ovu dvojicu okrivljenika obustavljen.

OPĆI PODACI – OBNOVA POSTUPKA

Toponim: Zločin u Varaždinu – granatiranje grada

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: 1K-rz-1/14

Vijeće za ratne zločine:

sudac Zdravko Majerović, predsjednik

sutkinja Jasna Pavičić, članica

sudac Petar Šakić, član

Optužnica: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu broj KT-84/91

(K-DO-22/14)

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120/1 OKZ RH

Optužnicu zastupa:  Darko Galić, zamjenik  ŽDO-a u Varaždinu

Optuženi:  

Vladimir Davidović, nedostupan, prebiva u Republici Srbiji

Obrana:  

odvjetnik Dražen Plavec

Žrtve:

– usmrćena: Adela Crnković

– teško tjelesno ozlijeđen: Zdravko Benković

 

PRIJAŠNJI POSTUPAK:

Kazneni postupak protiv Vlade Trifunovića, Berislava Popova i Vladimira Davidovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142 st. 1 OKZ RH. Riječ je o obnovi postupka na zahtjev optuženika.

OPĆI PODACI

Okružni sud u Varaždinu

Broj predmeta: K.30/1992

Raspravno vijeće: sutkinja Biserka Posavec, predsjednica Vijeća, sudac Darko Klier, član Vijeća, suci porotnici Mladen Bratuša, Drago Topoljnjak i Josip Gotić, članovi Vijeća

Optuženici: Vlado Trifunović, Berislav Popov i Vladimir Davidović, odsutni

Žrtve:

– usmrćena: Adela Crnković

– teško tjelesno ozlijeđen: Zdravko Benković

PRESUDA

Presudom Okružnog suda u Varaždinu od 16. ožujka 1993. godine Vlado Trifunović, general-major JNA, Berislav Popov, pukovnik JNA, i Vladimir Davidović, potpukovnik JNA, proglašeni su krivima što su u razdoblju od 15. do 22. rujna 1991. u Varaždinu, naređivali potčinjenima nasumična borbena djelovanja po civilnim objektima i civilima u gradu i obližnjim naseljima Nedeljanec i Nova Ves. Posljedica izvršenih napada smrtno je stradavanje jedne osobe, teško tjelesno ozljeđivanje druge osobe i uništenje ili oštećenje imovine u velikim razmjerima, što nije bilo opravdano vojnim potrebama. Vladi Trifunoviću i Berislavu Popovu izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 15 godina, a Vladimiru Davidoviću od 10 godina.

Presudom VSRH broj I Kž-664/1993-4 od 12. siječnja 1994. odbijene su žalbe državnog odvjetnika i optuženih kao neosnovane te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

Dvojica optuženika u odsutnosti pokrenuli obnovu postupka. Rasprava je održana 2. srpnja 2015. godine na kojoj je vještačena medicinska dokumentacija dvojice optuženika.